Generalforsamling og Årsmøte 15. juni

Norsk Energis Generalforsamling og Årsmøte den 15. juni 2023 avholdes hos Nationaltheatret Konferansesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo. Generalforsamlingen er kun for medlemmer, mens Årsmøtet er åpent for alle. Årets Emil-pris (energi- og miljøpris) vil bli delt ut under Årsmøtet. 

Les mer

Norsk Energi har utført energikartlegging av Rødtvedt skole i Oslo. Foto: Daniel Harmsworth.

Enova øker sin satsning på energi og energieffektivisering, og foreslår nye støtteordninger for borettslag og næringsbygg

Enova har lagt frem sin innstilling til tilleggsavtalen med Klima- og miljødepartementet og foreslår nye støtteordninger for flerbolighus og næringsbygg. For å kvalifisere til støtte stiller Enova krav til energifaglig kompetanse. Norsk Energi har bred kompetanse innen energikartlegging og oppfølgning av energieffektiviseringstiltak og kan hjelpe borettslag og næringsbygg å kvalifisere til støtte.

Les mer

Norsk Energi på Robsrud

Arbeidet med å øke kapasiteten på Robsrud Varmesentral i Lørenskog utenfor Oslo er i gang og Norsk Energi har fått i oppdrag å prosjektere og følge opp ombyggingen.

Les mer

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss