Ledig stilling: Avdelingsleder Industri

Ønsker du en lederstilling hvor du kan bidra til det grønne skiftet? Norsk Energi søker etter ny leder for avdeling Industri, hvor vi jobber med termiske energisystemer og energieffektivisering i industrien.

Les mer

Enova støtter energieffektivisering av eksisterende bygg

ENOVA ønsker nå å stimulere til at også eksisterende bygg gjennomgår en høyst nødvendig omstilling. En ny støtteordning lanseres for boligbygg og to støtteordninger blir tilgjengelig for yrkesbygg. Norsk Energi kjenner ordningene og viser hvordan disse kan snu ønskede investeringer fra røde til grønne tall.

Les mer

Mot lavutslipps transportløsninger i Europa

En ny “duel fuel”-teknologi fra Latvia gir 50 % reduksjon i dieselforbruket til tunge kjøretøy. Norsk Energi har bidratt med å tallfeste utslippsreduksjonene ved å konvertere dieselmotorer til å kjøre på en blanding av diesel og biometan, med vanndamp som katalysator.

Les mer

Tidsskriftet Norsk Energi er 100 år

Norsk Energi nr 2 – 2023 er et 100-års jubileumsnummer for tidsskriftet. Dette nummeret inneholder mye historisk stoff. Tidsskriftets historie gjenspeiler hva som er skjedd med energieffektivisering og energiforsyning til industrien.

Les mer

Generalforsamling og Årsmøte 15. juni

Norsk Energis Generalforsamling og Årsmøte den 15. juni 2023 avholdes hos Nationaltheatret Konferansesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo. Generalforsamlingen er kun for medlemmer, mens Årsmøtet er åpent for alle. Årets Emil-pris (energi- og miljøpris) vil bli delt ut under Årsmøtet. 

Les mer