Sertifisering

Norsk akkrediteringNorsk Energi er akkreditert (godkjent) av Norsk Akkreditering iht. NS-EN ISO/EC 17024 (PERS 008) for å utstede kjeloperatørsertifikat og kjelpassersertifikat.

I henhold til kravene i "Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering" og DSBs "Temaveiledning om bruk av farlig stoff - del 2, Kapittel 2" utstedes sertifikater med gyldighet i 5 år. Deretter må sertifikatene resertifisereres/fornyes hvert 5. år. Se mer informasjon om gjeldende regelverk og om resertifisering

Sertifikatkrav
Kjeloperatører: 3 måneders bedriftsinternt opplæring/praksis med damp- og kondensatsystemer (ytelse > 0,5 MW – temperatur over 110 °C) under ledelse av kjelpasser med gyldig kjelpassersertifikatog kjeloperatørkurs med bestått eksamen fra akkreditert (godkjent) instans.

Kjelpasser: 2 års relevant praksis som kjeloperatør med kjeloperatørsertifikat for kjel (ytelse > 0,5 MW – temperatur over 110 °C) under ledelse av kjelpasser med gyldig kjelpassersertifikat og Kjelpasserkurs med bestått eksamen hos akkreditert (godkjent) instans (f.eks. Norsk Energi).
Nytt krav fra mai 2020: I praksistiden må man ha deltatt på månedlige kontroller og start/stopp av kjeler.

Søknadsskjema for sertifikat finner du her.

Sertifikatsøker forplikter seg til:

  • å gjøre seg kjent med og holde seg oppdatert på gjeldende regelverk (ref. ovennevnte Forskrift og Temaveiledning)
  • å ikke bruke sertifikatet på en villedende måte eller komme med uttalelser som kan sette sertifiseringsorganet i vanry
  • å informere sertifiseringsorganet om forhold som kan påvirke den sertifiserte personens mulighet til å fortsette å oppfylle sertifiseringskravene
  • å avstå fra bruk av alle referanser til en sertifisert status og returnere alle kjelsertifikat dersom sertifiseringen er trukket tilbake eller ved suspensjon
  • å gjøre seg kjent med reglene for behandlilng av personopplysninger knyttet til søknaden og samtykker til disse. (ref. personvern)

Øvrig informasjon
Norsk Energis sertifiseringspersonell vil opptre upartisk og ikke diskriminerende overfor søkerne, kandidatene eller sertifiserte personer.

Misbruk av sertifikatet kan føre til tilbaketrekking eller suspensjon av sertifikatet.

All relevant dokumentsjon knyttet til utstedelse av sertifikat blir oppbevart hos Norsk Energi i minimum fem år. Mer informasjon om personvern.

Iht. NS-EN ISO/IEC 17024 er sertifiseringsorganet den formelle eier av sertifikatet.

Norsk Energi kan utstede sertifikat til søkere som har gjennomgått opplæring ved andre instanser enn NE og bestått eksamen hos akkreditert instans for denne type opplæring, men de må avlegge ny eksamen hos NE – bla. for å sikre at det foreligger en uavhengig vurdering mht. kompetansen.

Kontakt
Har du spørsmål til sertifikater utstedt av Norsk Energi (f.eks. om en person innehar en gyldig sertifisering) vennligst ta kontakt med Anne Evensen, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. - tlf. 22 06 18 91.