Kurs i eksplosjonsvern / ATEX

På alle arbeidsplasser der det kan forekomme eksplosjonsfare stilles det i «Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer» krav til hvordan arbeid skal utføres på en sikker måte. Norsk Energi tilbyr skreddersydde kurs i eksplosjonsvern tilpasset kundens spesifikke anlegg.

Kurs i eksplosjonsvern fra Torvald 200xUnngå at anlegget støver ned og utgjør en eksplosjonsfare. Illustrasjonsfoto: Torvald Stemsrud.forskriftens § 14. «Organisatoriske tiltak» stilles det krav om at arbeidsgiver skal sørge for at verneombud og arbeidstakere som arbeider i områder der eksplosive atmosfærer kan dannes får tilstrekkelig og egnet opplæring i eksplosjonsvern.

§ 15. «Vernetiltak mot eksplosjoner» beskriver i pkt. 5 videre at anlegget skal tas hånd om på en slik måte at de sikkerhetsmessige egenskaper opprettholdes gjennom hele funksjonstiden. Det stilles derfor indirekte også kompetansekrav til personell som skal velge ut, montere, ha ansvar for /oppsyn med, eller utføre vedlikehold på utstyr eller tilhørende system.

Norsk Energi har mange års arbeidserfaring med håndtering og bruksrisiko forbundet med brennbare media (som væsker, gass, støv), - eksplosjonsrisiko inkludert. Vi kan derfor tilby våre kunder skreddersydde kurs i eksplosjonsvern, som er tilpasset deres spesifikke anlegg. Tema vi vil gjennomgå på slike kurs er blant annet:

 • Lover, forskrifter og myndighetskrav innen eksplosjonsvern
 • Eksempler på hendelser med eksplosjon i støv og gass
 • Hva er en eksplosjon?
 • Kriterier for eksplosjon – hva påvirker eksplosjonsrisikoen?
 • Definisjoner
 • Eksplosjonsrisiko knyttet til bruk av aktuelle stoffer ved anlegget
 • Eksplosjonsegenskaper for aktuelle stoff
 • Oppbygging av eksplosjonsverndokumentet ved anlegget
 • Soneklassifisering av eksplosjonsfarlige områder ved anlegget
 • Sonekart/tegninger
 • Risikovurdering av mulige eksplosjoner
 • Tiltak mot eksplosjoner
 • Merking/skilting
 • Krav til utstyr i soneklassifiserte områder
 • Befaring/gjennomgang av anlegget med utgangspunkt i eksplosjonsverndokumentene om ønskelig.
 • Oppsummering

Kurset arrangeres fortrinnsvis på det aktuelle anlegget, eller annet avtalt sted, av forelesere med høyere teknisk utdannelse og praktisk erfaring fra feltet.

Vi kan også arrangere et mer generelt introduksjonskurs ved våre lokaler på Skøyen for kunder som trenger en inngangsport for å starte eller oppfriske arbeidet med eksplosjonsvern.

Kontakt:
For mer informasjon om eksplosjonsvern eller kurs ta kontakt med Tone Kalstad.