Kurs i eksplosjonsvern / ATEX

tirsdag, 05 mai 2020.

På alle arbeidsplasser der det kan forekomme eksplosjonsfare stilles det i «Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer» krav til hvordan arbeid skal utføres på en sikker måte. Norsk Energi tilbyr skreddersydde kurs i eksplosjonsvern tilpasset kundens spesifikke anlegg.

Kurs i eksplosjonsvernUnngå at anlegget støver ned og utgjør en eksplosjonsfare. Illustrasjonsfoto: Torvald Stemsrud. I forskriftens § 14. «Organisatoriske tiltak» stilles det krav om at arbeidsgiver skal sørge for at verneombud og arbeidstakere som arbeider i områder der eksplosive atmosfærer kan dannes får tilstrekkelig og egnet opplæring i eksplosjonsvern.

§ 15. «Vernetiltak mot eksplosjoner» beskriver i pkt. 5 videre at anlegget skal tas hånd om på en slik måte at de sikkerhetsmessige egenskaper opprettholdes gjennom hele funksjonstiden. Det stilles derfor indirekte også kompetansekrav til personell som skal velge ut, montere, ha ansvar for /oppsyn med, eller utføre vedlikehold på utstyr eller tilhørende system.

Norsk Energi har mange års arbeidserfaring med håndtering og bruksrisiko forbundet med brennbare media (som væsker, gass, støv), - eksplosjonsrisiko inkludert. Vi kan derfor tilby våre kunder skreddersydde kurs i eksplosjonsvern, som er tilpasset deres spesifikke anlegg. Tema vi vil gjennomgå på slike kurs er blant annet:

 • Lover, forskrifter og myndighetskrav innen eksplosjonsvern
 • Eksempler på hendelser med eksplosjon i støv og gass
 • Hva er en eksplosjon?
 • Kriterier for eksplosjon – hva påvirker eksplosjonsrisikoen?
 • Definisjoner
 • Eksplosjonsrisiko knyttet til bruk av aktuelle stoffer ved anlegget
 • Eksplosjonsegenskaper for aktuelle stoff
 • Oppbygging av eksplosjonsverndokumentet ved anlegget
 • Soneklassifisering av eksplosjonsfarlige områder ved anlegget
 • Sonekart/tegninger
 • Risikovurdering av mulige eksplosjoner
 • Tiltak mot eksplosjoner
 • Merking/skilting
 • Krav til utstyr i soneklassifiserte områder
 • Befaring/gjennomgang av anlegget med utgangspunkt i eksplosjonsverndokumentene om ønskelig.
 • Oppsummering

Kurset arrangeres fortrinnsvis på det aktuelle anlegget, eller annet avtalt sted, av forelesere med høyere teknisk utdannelse og praktisk erfaring fra feltet.

Vi kan også arrangere et mer generelt introduksjonskurs ved våre lokaler på Skøyen for kunder som trenger en inngangsport for å starte eller oppfriske arbeidet med eksplosjonsvern.

Kontakt:
For mer informasjon om eksplosjonsvern eller kurs ta kontakt med Torvald Stemsrud eller Tone Kalstad.

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.