Avdeling Industri

Norsk Energi har over 100 års erfaring med problemstillinger knyttet til termiske energisystemer og energieffektivisering i industrien. Vi har spisskompetanse på damp og kondensat, hetvann og hetolje. Vi har unik spisskompetanse på varmegjenvinning og spillvarmeutnyttelse fra krevende avgasser i dampkjeler og strømproduksjon i dampturbiner. Vi har lang erfaring med design og prosjektering av energiløsninger energisentraler ved produksjonsanlegg innen næringsmiddelindustri og annen tradisjonell industri.

Medarbeiderne i Norsk Energis avdeling industri er spesialister på bruk av termisk energi fra industrielle prosesser. Med fagkompetanse i varmeteknikk, strømningsteknikk, forbrenningsteknikk, termiske energiprosesser, kjelteknikk og dampteknikk dekker avdelingen et bredt felt av bransjer og tjenester. Vi deltar i alle prosjektfaser fra utredninger til prosjektering og igangkjøring av anlegg. Våre medarbeidere dekker de viktigste fagområdene prosessteknikk, konstruksjon, automasjon og sikkerhet. Les om våre medarbeidere under.

Ronny Valjord

Ronny Valjord

Avdelingsleder

Les mer

Karen Almås

Karen Almås

Seniorrådgiver

Les mer

Erik Bostad

Erik Bostad

Spesialrådgiver

Les mer

Einar E. Bruneau

Einar E. Bruneau

Spesialrådgiver

Les mer

Thor Brønlund

Thor Brønlund

Spesialrådgiver

Les mer

Tor Olav Eikrem

Tor Olav Eikrem

Seniorrådgiver

Les mer

Giovannis Ellingstad

Giovannis Ellingstad

Seniorrådgiver

Les mer

Hans Fauske

Hans Fauske

Spesialrådgiver

Les mer

Fredrik Even Hansen

Fredrik Even Hansen

Seniorrådgiver

Les mer

Hans Even Helgerud

Hans Even Helgerud

Spesialrådgiver

Les mer

Magnus Hofstad

Magnus Hofstad

Seniorrådgiver

Les mer

Jon-Vetle Lunden

Jon-Vetle Lunden

Seniorrådgiver

Les mer

Anders Meeg

Anders Meeg

Spesialrådgiver

Les mer

Carl Skaar

Carl Skaar

Seniorrådgiver

Les mer

Torvald Stemsrud

Torvald Stemsrud

Spesialrådgiver

Les mer

Anders Sveinsen

Anders Sveinsen

Spesialrådgiver

Les mer

Paul Andreas M. Ystad

Paul Andreas M. Ystad

Spesialrådgiver

Les mer