Avdeling Bergen

Avdeling Bergen arbeider innen alle tre hovedområdene i Norsk Energi: energi, miljø og sikkerhet, med særlig vekt på fjernvarme, damp- og kondensatsystemer og bygg VVS. Naturgass er et annet viktig arbeidsområde.

Avdelingen har i flere år vært sterkt involvert i fjernvarmeutbyggingen i Bergen, blant annet gjennom prosjektering og oppfølging av et stort antall kundesentraler.

Avdelingens medarbeidere dekker til sammen et bredt kompetansefelt innenfor termisk energi. Ved behov samarbeider den også nært med Norsk Energis øvrige avdelinger.

Her finner du Norsk Energi i Bergen:
Damsgårdsveien 131, 5160 Laksevåg +47 22 06 18 00.

Tove Sigvartsen

Tove Sigvartsen

Avdelingsleder

Les mer

Jan-Ove Haugen

Jan-Ove Haugen

Spesialrådgiver

Les mer

Harald Berland

Harald Berland

Seniorrådgiver

Les mer

Anders Eide

Anders Eide

Spesialrådgiver

Les mer

Kjartan Furnes

Kjartan Furnes

Seniorrådgiver

Les mer

Daniel Harmsworth

Daniel Harmsworth

Seniorrådgiver

Les mer

Tirill Lerum

Tirill Lerum

Rådgiver

Les mer

Jos van der Plas

Jos van der Plas

Seniorrådgiver

Les mer

Tobias Mohn Werner

Tobias Mohn Werner

Seniorrådgiver

Les mer