Kvalitetsledelse

Kvalitetsledelse ISO 9001

Systematisk kvalitetsstyring ved hjelp av et godt tilrettelagt kvalitetsstyringssystem bidrar til å sikre kvalitet på prosesser og produkter. Dette er viktig for alle virksomheter.

Et godt kvalitetsstyringssystem er også en trygghet for kunder og samarbeidspartnere når de skal velge produkt og leverandør, samt i gjennomføring av prosjekter.

Norsk Energi har god innsikt og erfaring fra kvalitetsstyring og kvalitetssystemer i hht. ISO 9001.

Vi bl.a. erfaring med:

 • Rutiner og prosedyrebeskrivelser
 • Interne revisjoner og revisjonsprogrammer
 • Systemrevisjoner - interne og eksterne
 • Avviksbehandling – rutiner og systemer for RUH, avvik og forbedringsforslag
 • Samsvarsvurderinger – status for alle krav og forpliktelser
 • Ledelsens gjennomgåelse – årlig gjennomgang av status (vi praktiserer dette selv)

Oversikt miljø-, HMS- og kvalitetskrav

God internkontroll for HMS-styring, miljøledelse og kvalitetsstyring og fordrer god oversikt over lover og regler og ikke minst gode systemer og rutiner for oppfølging av praksis.

Norsk Energi har god kunnskap om lover, forskrifter, regelverk og standarder, og har lang erfaring med å utforme gode HMS-rutiner.

Kontakt

Kjell Olav Nerland

Kjell Olav Nerland

Spesialrådgiver
91 13 72 06

Les mer

Dag Borgnes

Dag Borgnes

Seniorrådgiver
99 79 60 87

Les mer

Norsk Energi
 • Hoffsveien 13

 • P.b. 27 Skøyen

 • N-0212 Oslo

 • +47 22 06 18 00

 • E-post: 

Følg oss