Røykrørkjeler

Røykrørkjeler

Røykrør er mye brukt i tradisjonell industri hvor mettet damp opp til ca 20 bar brukes inn i produksjonsprosessen. Denne typen kjeler karakteriseres av at de er enkle og kompakte enheter med lave investeringskostnader.  I en røykrørkjel går varm avgass/røykgass gjennom røykrør, mens fordampningen skjer på utsiden av røykrørene.  Rørene ligger i et relativt stort vannvolum som magasinerer mye energi som gjør røykrørkjelen relativt robust for variasjoner i dampforbruk i prosessen.

Røykrørkjeler med én fyrgang bygges for effekter fra 200 kW opptil 12 MW, hvis røykrørkjelen bygges med to fyrganger kan den levere en effekt på inntil ca 20 MW. Røykrørkjeler fyrt med olje eller gass har normalt en virkningsgrad på ca 90% - avhengig av kjeltrykket. Med ekonomiser kan kjeltypen oppnå en virkningsgrad på ca 95%. 

Røykrørkjeler er en robust kjeltype, men det er fortsatt viktig å ha kontroll på vannkvaliteten for å sikre økonomisk drift og driftssikkerhet. 

Norsk Energi har erfaring med utredning og prosjektering av fyrte røykrørkjeler som benytter brensler basert på avfall, bioenergi, bioolje, fyringsolje, propan, naturgass/biogass, mv.

Illustrasjon røykrørkjeler

Spesialdesign av røykrørkjeler for energigjenvinning i prosessindustri 

Norsk Energi har spisskompetanse på detaljdesign av røykrørkjeler som benyttes til energigjenvinning fra krevende avgasser i prosessindustrien. Vi gjennomfører detaljerte kartleggingsstudier, prosessvurderinger og mekaniske vurderinger for å komme frem til et riktig design som sikrer god virkningsgrad i denne typen kjelanlegg. Vi har erfaring med spesialdesign av røykrørkjeler med ekonomiser-, fordamper- og overheterseksjon. 

Norsk Energi kan bistå med følgende: 

 • Konsept- og forstudier på nye energisentraler med fyrte røykrørkjeler 
 • Prosjektering, innkjøp, byggeoppfølging og igangkjøring av energisentraler 
 • Tilstandsvurdering og tiltak for utbedringer av skader og slitasje  
 • Kartleggingsstudier i eksisterende kjelanlegg med utarbeidelse av energi- og massebalanse for kjelen og forslag til tiltak for driftsoptimalisering 
 • Vurderinger knyttet til renseutstyr og vannkvalitet 
 • Utrede og prosjektere konvertering fra olje til gass, samt konvertering fra fossil fyringsolje til bioolje. 
 • Kjelpasserkurs og utstedelse av kjelpassersertifikater 

Kontakt

 • Paul Ystad
  Paul Ystad

  Seniorrådgiver
  97098833
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  Les mer

 • Ronny Valjord
  Ronny Valjord

  Avdelingsleder
  41 20 65 92
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  Les mer