Hydrogenproduksjon

Hydrogenproduksjon

Et satsningsområde for Norsk Energi er utredning og prosjektering av anlegg for produksjon av hydrogen fra naturgass eller biogass med integrert CO2-fangst. Vår målsetning er å være en foretrukket ingeniørpartner som hjelper selskaper og innovasjonsbedrifter med det siste skrittet fra pilot-/demonstrasjonsanlegg til kommersialisering av hydrogenanlegg. 

Gjennom å være en effektiv og fleksibel samarbeidspartner med faglig tyngde er vi en foretrukken aktør til å bistå teknologileverandører i et krevende og hektisk marked. Vi kan bidra med detaljerte prosessvurderinger og mekaniske vurdering for hele eller deler av anlegget. Vår styrke ligger i god prosessforståelse og praktisk erfaring med landbasert industri. Vi jobber effektivt og våre rådgivere er allsidige i sin tilnærming ved å kunne ta flere roller i et prosjekt (prosjektleder, planlegger, innkjøper, teknisk ressurs). Dette er med på å redusere kostnadene knyttet til prosjektering.

Vi kan bistå med følgende:

 • Teknisk støtte ifm. utvikling av kjerneteknologi
 • Prosessvurderinger ifm. konseptutvikling
 • Utarbeidelse av energi- og massebalanser
 • Vurdering av optimal prosessintegrasjon og løsninger for energieffektivisering
 • Mekaniske vurderinger av utstyr og rørsystemer
 • Prosjektering og innkjøp av utstyrspakker
 • Utarbeidelse av funksjonsbeskrivelse for komplett anlegg
 • Aktiv rolle under igangkjøring av anlegg
 • Teknisk sikkerhet (SIL, HAZOP, risikovurderinger, eksplosjonsvernvurderinger)

Mer informasjon om Hydrogen

Kontakt

Paul Ystad

Paul Ystad

Seniorrådgiver
97098833

Les mer

Ronny Valjord

Ronny Valjord

Avdelingsleder
41 20 65 92

Les mer

Norsk Energi
 • Hoffsveien 13

 • P.b. 27 Skøyen

 • N-0212 Oslo

 • +47 22 06 18 00

 • E-post: 

Følg oss