Internkontrollsystem

Internkontrollsystem og HMS-styring

Ifølge Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften) plikter den som er ansvarlig for virksomheten å iverksette systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet. Dette skal gjøres i samarbeid med medarbeiderne og deres representanter, og rutinene skal være dokumentert skriftlig. Det innebærer at alle bedrifter skal ha skriftlige beskrivelser av:

 • hvilke mål virksomheten har for helse, miljø og sikkerhet
 • hvordan virksomheten er organisert, og fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS
 • hvordan kartlegging av risiko er gjennomført (brev, rapporter, måleresultater og lignende)
 • hva som skal gjøres, når og av hvem, for å fremme helse, miljø og sikkerhet (handlingsplan)
 • rutiner for å håndtere feil og mangler
 • hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten

Et slikt HMS-internkontrollsystem er et viktig verktøy i arbeidet med å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er kvalitetssikring!

Norsk Energi kan bistå store og små bedrifter med å etablere og iverksette internkontrollsystemer.

Internkontroll, miljøstyring og kvalitetsstyring

 • Internkontrollsystem og HMS-styring
 • Miljøledelse
 • Kvalitetsledelse
 • Rutiner og prosedyrer
 • Interne revisjoner
 • Systemrevisjoner
 • Samsvarsvurderinger
 • Avviksbehandling
 • Ledelsens gjennomgåelse

Kontakt

 • Kjell Olav Nerland
  Kjell Olav Nerland

  Spesialrådgiver
  91 13 72 06
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  Les mer

 • Dag Borgnes
  Dag Borgnes

  Seniorrådgiver
  99 79 60 87
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  Les mer