EMIL-prisen 2018 til Quantafuel AS

Norsk Energi sin Energi- og miljøpris (EMIL-prisen) for 2018, som ble delt ut på Norsk Energis årsmøte 14 juni, gikk til Quantafuel AS. De ble tildelt EMIL-prisen fordi de evner å realisere ny teknologi for å omdanne plastavfall til syntetisk diesel. Dette kan bidra til å redusere en av våre største miljøutfordringer med utslipp av plast til havet.

Quantafuel har utviklet en prosess som omdanner plastavfall til høyverdig syntetisk diesel. Prosessen består i hovedsak av pyrolyse (termisk dekomponering) fulgt av katalytisk konvertering og destillasjon. Quantafuel har utviklet sine egne katalysatorer som øker utbytte og kvalitet på den produserte dieselen og evner med det å produsere rundt 700 liter diesel fra ett tonn avfall. I tillegg produseres noe bensin og olje. Kvaliteten på dieselen er høy nok til å unngå videre raffinering og kan dermed blandes med annen diesel direkte. Quantafuel har nylig inngått global avtale med Vitol, verdens største uavhengige oljetrader, for salg av sine drivstoffprodukter.

Quantafuel bygger nå et fullskala, kommersielt anlegg i Skive i Danmark og flere anlegg er også under planlegging. Quantafuels teknologi vil bidra til en kostnadseffektiv og fleksibel løsning for konvertering av plastavfall til høykvalitets drivstoff, en teknologi som også kan etableres i andre deler av verden.

EMIL-prisen ble i år delt ut for 36. gang.

Prisen deles ut til en bedrift, person eller institusjon som kan vise til positive energi- eller miljøtiltak ved utvinning, konvertering, gjenvinning eller innsparing av energi blant foreningens oppdragsgivere eller medlemmer.

Spørsmål i forbindelse med pristildelingen kan stilles til:
Adm. direktør Jon Tveiten, Norsk Energi: Tel: 91 32 42 17.

Norske Quantafuel holder til på Lysaker. Mer informasjon om selskapet se www.quantafuel.com

Se tidligere vinnere av EMIL-prisen.

Jon Tveiten (t.v.), adm.dir. i Norsk Energi, overrekker årets EMIL-pris til Arnstein Norheim som er CTO i Quantafuel AS.Jon Tveiten (t.v.), adm.dir. i Norsk Energi, overrekker årets EMIL-pris til Arnstein Norheim som er CTO i Quantafuel AS.