EMIL-prisen 2021 til Salten Energigjenvinning

Norsk Energis energi- og miljøpris (EMIL-prisen) for 2021 er tildelt Salten Energigjenvinning AS for gjenvinning av spillvarme på Elkem Salten Verk i Straumen, Nordland. Energigjenvinningsanlegget, som gjenvinner omtrent 28 % av den elektriske energien i verkets tre smelteovner, har gjort Elkem Salten til ett av verdens mest energieffektive silisiumverk. Energigjenvinningsanlegget er nå klart for igangkjøring.

EMIL prisen 2021 DiplomVi vil med årets tildeling av EMIL-prisen sette fokus på betydningen av store termiske energiprosjekter, som dessverre er nærmest usynlige i norsk energipolitikk. Salten-prosjektet alene gjenvinner nesten like mye energi som et halvt Altakraftverk, sier adm. dir. Jon Tveiten i Norsk Energi.

Prosjektet startet i 2018, da Elkem innledet et samarbeid med Kvitebjørn Energi. De etablerte da selskapet Salten Energigjenvinning AS for å bygge et energigjenvinningsanlegg for å utnytte de varmer avgassene fra smelteovnene i Salten. Energigjenvinningsanlegget gjenvinner omtrent 28 % av den elektriske energien til verkets tre smelteovner. Dette tilsvarer strømforbruket til om lag 15.000 norske husholdninger. Investeringen er omtrent 1 milliard kroner, og er den nest største investeringen Enova noensinne har bidratt til å finansiere.

Utnyttelse av de varme avgassene fra smelteovnene til strømproduksjon er ikke en ny tanke i Elkem-konsernet. I hele 40 år har de hatt fokus på dette, og mange prosjekter er gjennomført. De 270 GWh som nå skal gjenvinnes i Salten bringer Elkems samlede energigjenvinning opp til totalt 900 GWh.

Elkem Salten produserer silisium i tre reduksjonsovner. Verket har, i likhet med andre silisium- og ferrolegeringsverk, et formidabelt forbruk ev elektrisk energi. De varme avgassene fra ovnene representerer svært mye energi, omtrent av samme størrelsesorden som verkets totale elektrisitetsforbruk. Til nå har de varme, støvholdige avgassene blitt transportert i en 400 meter lang uisolert avgasskanal fra ovnene og bort til filteranlegget som renser avgassene for støv før de rensede avgassene ledes til atmosfæren.

Den varme avgassen fra smeltverkets tre ovner kjøles i tre dampkjeler. Damp fra kjelene ledes til en dampturbin for produksjon av elkraft. Dampturbinen er plassert i et nytt bygg som inkluderer sidebygg for elektro- og automasjonsutstyr og matevannsystem. 6000 m3/h sjøvann for kjøling skal pumpes fra en ny sjøvannstasjon. Sjøvann hentes i en ny sjøvannsledning 1,5 km ut i fjorden.

I Salten-prosjektet er Norsk Energi ansvarlig for designbasis for kjeler, dampturbin og hjelpeutstyr for energigjenvinningsanlegget og har utformet teknisk spesifikasjoner. Norsk Energi har fulgt opp utstyrsleveranser, montasje, oppstart og opplæring av driftsoperatørene. 

Om EMIL-prisen: EMIL-prisen (Energi- og miljøprisen), deles ut årlig av Norsk Energi til en bedrift, person eller institusjon som kan vise til positive energi- og miljøverntiltak ved utvinning, konvertering, transport, utnyttelse, innsparing eller gjenvinning av energi. EMIL-prisen blir i år delt ut for 39. gang.

Kontakt: Spørsmål i forbindelse med pristildelingen kan stilles til: Adm. direktør Jon Tveiten, Norsk Energi: Tel: 91 32 42 17.

Tre dampkjeler (til høyre på bildet) utnytter varme avgasser til å produsere damp, som går til dampturbin og generator i bygget til venstre på bildet. Foto: Thor Brønlund, Norsk Energi.  Tre dampkjeler (til høyre på bildet) utnytter varme avgasser til å produsere damp, som går til dampturbin og generator i bygget til venstre på bildet. Foto: Thor Brønlund, Norsk Energi.

Energigjenvinningsanlegget (rød farge på figuren) er et komplett varmekraftverk. Hovedkomponentene er tre dampkjeler (en for hver ovn), og en felles dampturbin med generator. Energigjenvinningsanlegget (rød farge på figuren) er et komplett varmekraftverk. Hovedkomponentene er tre dampkjeler (en for hver ovn), og en felles dampturbin med generator.

EMIL prisen 2021 Diplom 450x