EMIL-prisen 2012 overrakt John Helge Stensrud ved UiO

EMIL-prisen ble i i år overrakt avdelingsleder VVS ved Universitetet i Oslo (UiO), John Helge Stensrud. Han fikk prisen for arbeidet med å oppnå mer miljøvennlig energibruk til oppvarming av UiOs bygningsmasse som er på 560 000 kvadratmeter.

- John Helge Stensrud har vært en ildsjel i dette arbeidet, og han dro i gang dette prosjektet uten støtte fra Enova eller Enøk-fondet i Oslo kommune. UiO har dekket det meste av investeringene for å etablere et nytt system som leverer lavtemperatur varme i retur til Hafslunds fjernvarmenett, sa adm. direktør Jon Tveiten i Norsk Energi da EMIL-prisen ble overrakt.

Stensrud understreket at EMIL-prisen en fin anerkjennelse for alle som har jobbet med prosjektet og samtidig en oppmuntring til å jobbe videre med nye enøk-titak ved UiO. I tillegg er prisen viktig for andre avdelinger ved UiO som ser at dette arbeidet blir lagt merke til utenfor UiOs grenser, fortalte Stensrud.

 emilprisen-til-iouKjernetroppene bak enøk-innsatsen ved UiO. Bak fra venstre: Jan Erik Olsen, Trond Paulsen, Trygve Sogn, John Helge Stensrud og Knut Erik Olsen fra UiO. Foran fra venstre: Eirik Horve og Åge Håland fra Norsk Energi. EMIL-prisen i år er et kart over Oslo og Akershus utarbeidet i 1729 av Johann Baptist Homann.