NIDAR AS tildelt EMIL-prisen 2011

NIDAR AS ble tildelt Energi- og miljøprisen - EMIL-prisen – på årsmøtet i Norsk Energi på Lysaker utenfor Oslo 8. juni. Prisen ble overrakt av direktør Øyvind Leistad i statsforetaket Enova til Harald Simensen og Robert Hjelmstad i NIDAR. Det er Norsk Energi som deler ut prisen.

NIDAR fikk EMIL-prisen for at bedriften gjennom mange år har arbeidet aktivt for å redusere energibruken og miljøbelastningene ved produksjonen i Trondheim. Energiforbruket i fabrikken er redusert med rundt 20 prosent de siste årene, mens vannforbruket er redusert med over 70 prosent. I tillegg har NIDAR forpliktet seg til å redusere energibruken ytterligere i årene som kommer.

Referat fra årsmøtet, med innleggene fra seminaret, legges ut om kort tid.

emil-2011
EMIL-prisen ble overrakt på Fossekallen konferansesenter på Lysaker under Norsk Energis årsmøte. Fra venstre: Harald Simensen som er teknisk ansvarlig for hjelpesystemer i NIDAR, Øyvind Leistad som er direktør for energiproduksjon i Enova, Robert Hjelmstad som er vedlikeholdssjef i NIDAR og Jon Tveiten som er adm. direktør i Norsk Energi.
EMIL-prisen 2011 er et originalt fargelitografi, ”Throndhjem”, av Hans Jahn, utgitt i Berlin ca 1860