EMIL-prisen 2013 til Finnfjord AS

Årets EMIL-pris, som ble utdelt på Norsk Energis årsmøte den 6. juni, gikk til Finnfjord AS og Geir-Henning Wintervoll. De får prisen for å ha gjennomført et av Norges største energigjenvinningsprosjekt ved å gjenvinne avgassene fra smelteovnene og produsere elektrisk kraft i en av Norges største dampturbiner.

Med en gjenvinningsgrad på 30-35 % av tilført energi er dette verdensledende innen sin bransje og Finnfjord AS har blitt et forbilde for smelteverk i hele verden.

EMIL-prisen fra foreningen Norsk Energi deles ut i år ut for 30 i gang.
Prisen deles ut til en bedrift, person eller institusjon som kan vise til positive energi eller miljøtiltak ved utvinning, konvertering, gjenvinning eller innsparing av energi blant foreningens oppdragsgivere eller medlemmer.

Det var aldri tvil om hvem som skulle få årets pris. Finnfjord AS har gjennomført et energigjenvinningsprosjekt de med god grunn kan være veldig stolt av. Det er imponerende at et privat eiet smelteverk har tatt den store risikoen med å investere i et såpass kapitalkrevende og teknisk utfordrende anlegg. Det viser vilje til å ta risiko, tro mot sine mål og tro på fremtiden. Her har direktør og eier Geir-Henning Wintervoll vist en fantastisk entusiasme og vilje både regionalt og nasjonalt for å få dette realisert.

Avgassene fra ovnene er varme og energiinnholdet i avgassene er omtrent like stor som samlet elektrisk kraft tilført ovnen. I de fleste ferrosilisiumverk i verden går denne energien i avgassen tapt, slik det også gjorde på Finnfjord før gjenvinningsanlegget ble bygget. Nå er det potensial for å gjenvinne årlig ca. 340 GWh som tilsvarer ca 50 % av midlere produksjon fra Alta kraftverket. Det er en betydelig mengde kraft som nå produseres ved Finnfjord AS.

Med en gjenvinningsgrad på 30-35 % er dette verdensledende innen sin bransje. Anlegget er blitt et forbilde prosjekt for bransjen i hele verden.

Juryen er meget imponert over anlegget og hva Finnfjord har fått til i løpet av en kort og hektisk byggeperiode.

Spørsmål i forbindelse med pristildelingen kan stilles til:

Adm. direktør Jon Tveiten, Norsk Energi: Tel: 22 06 18 00.

EMIL-prisen-2013Geir-Henning Wintervoll, adm. dir. i Finnfjord AS (til høyre) mottok årets EMIL-pris fra Norsk Energis adm.dir Jon Tveiten, under Norsk Energis årsmøte på Fossekallen Resturant & Konferansesenter på Lysaker den 6. juni.