Enøk-tiltak i Bergen Kulturhus

Norsk Energi med enøk-rådgivning i historisk bygning i Bergen. Det resulterte i Enova-støtte til energitiltak som forventes å gi en årlig reduksjon i energiforbruk på minimum 110 000 kWh.

Les mer

Enova utvider tilbudet til industrien

Enova har utvidet tilbudet til industrien som følge av koronakrisen og ekstramidler gjennom regjeringens grønne omstillingspakke. Dette åpner nye muligheter for å søke støtte til utredning av energieffektive tiltak og støtte til gjennomføring.

Les mer

Energiledelse

Nettbaserte kurs i energiledelse

Norsk Energi tilbyr for første gang deltagelse på energiledelseskurs via kommunikasjons-plattformen Teams den 15. og 16. september. Koronasituasjonen gir en begrensning på 9 deltagere i vårt kurslokale, men med vår moderne møteromsløsning kan du delta fra din arbeidsplass eller hjemmekontor.   

Les mer

Nytt styre i Norsk Energi

På Generalforsamlingen i Norsk Energi den 11. juni ble fire styremedlemmer, et varamedlem og tre valgkomitémedlemmer gjenvalgt. De ansatte hadde gjenvalgt Kristin L. Jordhøy som styrerepresentant.

Les mer

EMIL-prisen 2020 til Moelven Industrier

Norsk Energi sin Energi- og miljøpris (EMIL-prisen) for 2020, som ble delt ut på Norsk Energis årsmøte 11. juni, gikk til Moelven Industrier ASA. De ble tildelt EMIL-prisen fordi de tar klimautfordringene på alvor og har realisert en ny energisentral basert på fornybar energi og produksjon av pellets fra restprodukter fra sagbruksindustrien.

Les mer

Kunnskapsportal for energiledelse i SMB

Norsk Energi skal bidra med faglig innhold til Enovas nye digitale kunnskapsportal for energiledelse. Målgruppen er små- og mellomstore bedrifter innenfor transport, bygg og industri. Kunnskapsportalen skal lanseres i løpet av 2020, og vil utvikles over tid med innhold tilpasset ulike bransjer.

Les mer

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss