Kan din bedrift få strømstøtte?

Regjeringen har foreslått en ny energitilskuddsordning for strømintensive bedrifter.  Norsk Energi kan hjelpe med å søke om støtte og gjennomføre tiltak.

Bedrifter hvor strømutgifter utgjør minst 3 % av omsetningen (H1 2022) kan søke om strømstøtte og få hjelp med investering i energisparetiltak.

Kriterier for Energitilskuddsordningen:

  • Bedrifter som gjennomfører energikartlegging kan få 25 % strømstøtte for priser over 70 øre/kWh.
  • Hvis bedriften i tillegg gjennomfører energitiltak øker støtten inntil 45 %.
  • Bedriften kan få støtte på inntil 50 % av investeringskostnaden knyttet til energitiltaket.

Norsk Energi har lang erfaring med energikartlegging og gjennomføring av energisparetiltak, og vi kan hjelpe din bedrift å senke strømregningen.  Vi bistår mange små og store bedrifter hvert år – vi identifiserer tiltak, beregner besparelser, prosjekterer tekniske løsninger, innhenter tilbud fra leverandører og utfører byggeledelse. Innen både industri og bygg har vi omfattende erfaring med enøktiltak. For eksempel som rådgiver for Oslobygg og i de fleste industrigrener. Vi har god oversikt over detaljene i de gjeldende støtteordningene fra Enova.

Kontakt oss for å få hjelp til å senke energikostnadene på en effektiv måte.
Kontakt: Lucy Kongevold Fjermerost - tlf 970 66 973, Idar Bergfjord - tlf 481 77 993 eller Jos van der Plas - tlf 467 68 636.

Regjeringens pressemelding

Men technicians carrying photovoltaic solar moduls on roof of house. Engineers in helmets installing solar panel system outdoors. Concept of alternative and renewable energy.Generelt bilde av montering av solceller som kan være et aktuelt tiltak man kan få strømstøtte til. Foto: Shutterstock/anatoliy_gleb

energieffektivisering, energikartlegging, Strømstøtte, energisparetiltak

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss