Lucy Kongevold Fjermeros

 Lucy er utdannet sivilingenør ved NTNU i Trondheim, Energi og miljø, med fordypning i energibruk i bygninger. Samtidig som hun fullførte siste året på masteren, arbeidet hun som vitenskapelig assistent ved Institutt for energi- og prosessteknikk. Masteroppgaven besto av måling og analyse av inneklimaet i det da nye Sparebank1 SMN-bygget i Trondheim. Etter studiene arbeidet hun i fire år som HVAC ingeniør i Wilhelmsen Technical Solutions, inkludert et halvt år i Gøteborg som HVAC Marine Engineer. Hun har også arbeidet fem år som energirådgiver hos Evotek AS, før hun startet som avdelingsleder på Energisystemer i Bygg hos Norsk Energi. Lucy arbeidet høsten 2020 i en 50%-stilling i Grønn Byggallianse, en non-profit medlemsforening, der hun ansvar for utviklingen av BREEAM In-Use i Norge.

Ta kontakt med Lucy dersom du ønsker hjelp til: Enøkanalyser, BREEAM, In-Use, energioppfølging (EOS), energimerking og energivurdering av tekniske anlegg, kartleggings- og energitiltakssøknader hos Enova og oppfølging av energibesparelsesprosjekter. 

Lucy er lokalisert ved vårt hovedkontor på Skøyen, Oslo.