Systematisk enøk gir resultater i Oslos skolebygninger

- I 2020 sparte vi 11,5 GWh. Til og med august i år har vi spart 8,8 GWh, og når året er omme håper vi å slå rekorden fra i fjor, sier Rita Næssén Barkholm som er senior energi- og miljørådgiver i Oslobygg KF.

Barkholm forteller at de hittil i år har gjennomført enøk-tiltak på 57 skoler i Oslo. Gjennomsnittlig har alle disse prosjektene redusert energiforbruket med hele 16 %.

Oslobygg KF er Oslo kommunes eiendomsforetak. Foretaket er en sammenslåing av tidligere Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og Kultur- og idrettsbygg, samt utbyggingsvirksomheten til Boligbygg. Oslobygg er en av landets største byggherrer og eiendomsaktører med ca. 2,7 millioner kvadratmeter eiendom. Det omfatter barnehager, skoler, omsorgsboliger, sykehjem, kulturbygg, idrettsanlegg, brannstasjoner og nasjonalanlegg i hovedstaden.

Norsk Energi har lenge samarbeidet med Oslobygg KF (tidl. Undervisningsbygg) om enøk i Osloskolene. For noen år siden var vi involvert i prosessen med å etablere energiledelse for Undervisningsbygg. Undervisningsbygg ble den gang sertifisert etter ISO 50001, og den nye større sammenslutningen Oslobygg KF arbeider for å utvide denne sertifiseringen og arbeidsmetodikken til resten av porteføljen.

Norsk Energi har i flere år vært involvert i en rekke enøk-prosjekter. Akkurat nå er vi i gang med energikartlegging på åtte skolebygg.

Ambisjonen er at Oslobygg får tatt ut tilgjengelig potensial for energibesparelser, samt får kontroll på hvilke investeringer som svarer seg på sikt, i et økonomisk og miljømessig perspektiv. Som en av landets største byggdriftere, er Oslobygg KF opptatt av å være en synlig foregangsaktør for å redusere klimaavtrykk og være bevisst på energibruk, også i eksisterende bygningsmasse.

Svært mange av Oslos skolebygg har vernebestemmelser som gjør ordinær rehabilitering krevende og noen ganger umulig. Der fasader på tidstypiske bygg skal beholdes for ettertiden vil det i praksis være umulig å etterisolere på utsiden. Desto viktigere er det å identifisere kompenserende tiltak og å treffe riktig på hvordan disse iverksettes. Dette kan være oppgraderinger som omhandler energiforsyning og styring av varmeanleggene. Med stadig mer avansert styring av energisentraler i Oslos skolebygg, kreves det at drifter søker riktig kompetanse til å hente ut mulighetene for energisparing. Og det er her Norsk Energi kommer inn i bildet. Flere av våre energirådgivere jobber nå for å avdekke hvilke tiltak som bør prioriteres for de åtte skolene. I denne omgang vil følgende skoler bli kartlagt:

 • Bekkelaget skole,
 • Bolteløkka skole,
 • Kampen skole,
 • Lambertseter skole,
 • Lilleborg skole,
 • Stovner videregående skole,
 • Rustad skole og
 • Sørkedalen skole.

På to av skolene har Oslobygg planlagt å komme tilbake med større rehabiliteringsarbeider innen få år. For disse skolebyggene er det derfor ikke interessant med for store inngrep, så ved disse bygningene ønsker OBF kun en enkel vurdering av mindre grep som kan gjøres på driftsnivå med tilgjengelig utstyrsnivå. Men for de andre seks skolene, er det ønskelig å få kartlagt også større investeringer som vil bidra til et nødvendig grønt skifte for byggene.

Kontakt: Andreas Boon-Grønseth

Bekkelaget skole, OsloBekkelaget skole er en av skolene der Norsk Energi er enøk-konsulent. Mange skolebygg har arkitektonisk verdi som gjør at man ikke uten videre kan endre utseende ved for eksempel ytre etterisolering. Mye kan likevel gjøres for å spare energi, kanskje spesielt på energiforsyningen og styringen av varmeanleggene. Foto: Norsk Energi/Øyvind Næss.

Norsk Energi
 • Hoffsveien 13

 • P.b. 27 Skøyen

 • N-0212 Oslo

 • +47 22 06 18 00

 • E-post: 

Følg oss