Rammeavtale med Aker Carbon Capture

Norsk Energi har inngått en rammeavtale med Aker Carbon Capture på studier innen CO2-fangst. I rammeavtalen vil Norsk Energi tilby spisskompetanse på termisk energiproduksjon og energiutnyttelse for bedre energieffektivitet i anleggene.  

Les mer

Leverandørkontrakter gitt i Brevik CCS

I prosjektet Brevik CCS har Norsk Energi ansvaret for damp- og kondensatsystemet. I den forbindelse har vi også teknisk ansvar for fire innkjøpspakker: avgasskjeler, dampvifter, elektrodekjel, støvrenseanlegg og vannbehandlingsanlegg. Innkjøpskontraktene er satt gjennom Aker Solutions og Aker Carbon Capture, som har EPC kontrakt med Norcem Brevik.

Les mer

Nytt styre i Norsk Energi

På Generalforsamlingen i Norsk Energi den 10. juni ble to styremedlemmer og et varamedlem gjenvalgt. I valgkomitéen ble to medlemmer gjenvalgt og et nytt medlem valgt. De ansatte hadde gjenvalgt Hans Even Helgerud som styrerepresentant.

Les mer

EMIL-prisen 2021 til Salten Energigjenvinning

Norsk Energis energi- og miljøpris (EMIL-prisen) for 2021 er tildelt Salten Energigjenvinning AS for gjenvinning av spillvarme på Elkem Salten Verk i Straumen, Nordland. Energigjenvinningsanlegget, som gjenvinner omtrent 28 % av den elektriske energien i verkets tre smelteovner, har gjort Elkem Salten til ett av verdens mest energieffektive silisiumverk. Energigjenvinningsanlegget er nå klart for igangkjøring.

Les mer

Med sikkerheten i kjel og hjerte

Odd Werner Dåvøy går nå over i pensjonistenes rekker etter mer enn 34 år i Norsk Energi avdeling Bergen. Odd startet opp Bergenskontoret i 1987 og var leder der i mange år før han etter hvert gikk over til å bli spesialrådgiver. Han har også vært svært aktiv innenfor kursvirksomheten til Norsk Energi, bla som kursleder for kjeloperatør- og kjelpasserkursene.

Les mer

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss