Ny mulighet for prosjektsamarbeid i Polen

tirsdag, 28 april 2020.

Norsk Energi er en attraktiv partner for virksomheter fra Polen som ønsker å søke EØS-midler innen energi, miljø og klima. Vi har nylig gjennomført prosjekter innen energiledelse og lokal luftforurensing i Polen, og har bred energi- og miljøfaglig kompetanse.

Norges EØS-midler skal finansiere en rekke energi-, klima- og miljøprosjekter i Polen, som en del av EØS-programmet «Miljø, energi og klimaendringer». Prosjekter som reduserer klimagassutslipp er prioritert og programmet har et samlet budsjett på ca. 130 mill. EUR. Bedrifter, kommuner og andre aktører i Polen og Norge er invitert til å komme med prosjektforslag.

De første 9 utlysningene som nå er publisert dreier seg om:

  • Mer effektiv kogenerering (CHP), kommunale fjernvarmeanlegg og skolebygg
  • Reduserte klimagassutslipp, utbygging av grønn infrastruktur, bevisstgjøringsarbeid i skoler
  • Forvaltning, kartlegging og evaluering av økosystemtjenester

I tillegg kommer i den nærmeste framtid flere utlysninger av midler til småvannkraft, geotermisk energi og bioenergi, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Norsk Energi er en over hundre år gammel norsk forening for energikrevende industri. Vi er et ekspertisesenter som arbeider for effektiv, miljøvennlig og sikker bruk av energi i industrien, fjernvarmesektoren og bygg. Norsk Energi var norsk ekspertpartner i en rekke energi- og miljøprosjekter i den forrige programperioden for EØS-midlene i Polen. Vår fagkompetanse og erfaring fra Polen er meget relevant for det nye EØS-programmet «Miljø, energi og klimaendringer» i Polen.

Aktører fra Polen som søker etter en dyktig norsk partner for EØS-prosjekter bes kontakte oss og opplyse kort om deres prosjektidé.

Kontakt:
Sergei Faschevsky (termisk energi og energieffektivisering)
Idar Bergfjord (fornybar energi)
Dag Borgnes (klima og miljø)

Les gjerne også:
pdf Dette er Norsk Energi 
pdf Presentasjon om Norsk Energis kompetanse innen miljø 
pdf Faktaark om våre referanse prosjekter i Polen

Befaring av kraftvarmeverket i Ostrov,  Wielkopolski Voivodship (fylke) Befaring av kraftvarmeverket i Ostrow, Wielkopolski Voivodship (fylke)  

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.