Seniorrådgiver
Miljø og klima
Avdeling fjernvarme

99 79 60 87

Dag Borgnes

Dag Borgnes er sivilingeniør NTH (1990) med spesialisering innen forbrenning og utslipp til luft. Han har mer enn 25 års erfaring med prosjekter vedrørende utslipp til luft fra industriprosesser og stasjonære forbrenningsprosesser. Prosjektene omfatter utredninger og beregninger av utslipp til luft, herunder klimaregnskap, spredningsberegninger og vurdering av påvirkning av luftkvalitet.

Ta kontakt med Dag dersom du ønsker hjelp med:

  • Spredningsberegninger/skorsteinshøydeberegninger
  • klimaregnskap
  • søknader
  • utredninger og vurderinger vedrørende utslipp til luft.

Dag er lokalisert ved vårt hovedkontor i Oslo.

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss