• Norsk Energi Kontroll

  Norsk Energi Kontroll AS er spesialister på uavhengige
  kontrolltjenester av utstyr og anlegg for håndtering av
  farlig stoff inkl. trykkpåkjent utstyr innen termisk
  energi og energieffektivisering i industrien.

Kontroll av anlegg og utstyr med farlig stoff

Norsk Energi sitt datterselskap for kontrolltjenester, Norsk Energi Kontroll AS (NEK AS), er spesialist på kontroll av utstyr og anlegg for håndtering av farlig stoff inkl. trykkpåkjent utstyr. Norsk Energi kontroll AS utfører årlig en rekke kontrolloppdrag for fjernvarmeselskaper, næringsmiddelindustri, vaskerier, statlige og kommunale oppdragsgivere og annen industri.

Norsk Energi Kontroll har kontorer i Oslo, Bergen, Fredrikstad.

Norsk Energi Kontrolls akkrediteringsmerkeSelskapet er både utpekt teknisk kontrollorgan (TKO) og akkreditert som inspeksjonsorgan type A i henhold til NS-EN 17020, og er godkjent for å utføre uavhengig ferdigkontroll og systematisk tilstandskontroll av anlegg med høy risiko:

 • Gassanlegg 
 • Kjelanlegg 
 • Kulde- og varmepumpeanlegg
 • Tankanlegg
 • Prosessanlegg
 • Biogass produksjonsanlegg

Området som Norsk Energi Kontroll AS er godkjent for, er beskrevet i det til enhver tid gyldige akkrediteringsbeviset utstedt av Norsk Akkreditering. Utpekningen som teknisk kontrollorgan for samsvarsvurderinger i henhold til forskrift om trykkpåkjent utstyr er beskrevet i EUs oversikt over utpekte tekniske kontrollorgan, Nando.

Kravet om uavhengig kontroll for denne type anlegg og utstyr gjelder både nytt, brukt, driftsatt, ombygd og flyttet utstyr og anlegg og er hjemlet i "Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (FOR-2009-06-08-602)".

Norsk Energi Kontroll AS tilbyr tjenester som Teknisk Kontrollorgan på utstyr som kommer inn under Forskrift om trykkpåkjent utstyr (2014/68/EU - PED) og gjør samsvarsvurdering av alt trykkpåkjent utstyr og sammenstillinger.

Ta gjerne kontakt med daglig leder i NEK - Øystein Knudsen, for et tilbud på ferdigkontroll eller systematisk tilstandskontroll, eventuelt for en avklaring av regelverk.

Kontaktpersoner:
Oslo: Øystein Knudsen eller Rick Nakken 
Bergen: Tove Sigvartsen

Inspeksjon av vannrørskjel. Her kontrolleres vannrørene for slitasje og korrosjon på kjelens avgasside. Foto: NEK

Kontakt

Øystein Knutsen

Øystein Knutsen

Daglig leder
+47 469 81 802

Les mer

Rick Nakken

Rick Nakken

Rådgiver
+47 911 56 292

Les mer

Christine Hadler-Lund

Christine Hadler-Lund

Rådgiver
+47 934 58 910
+47 22 06 18 83

Les mer

Norsk Energi Kontroll
Kontakt
Nyhetsbrev
Følg oss
 • Hoffsveien 13

 • P.b. 27 Skøyen

 • N-0212 Oslo

 • Orgnr: NO 932 464 535

Lyst til å holde deg oppdatert på nyheter fra Norsk Energi?