Rådgiver
Norsk Energi Kontroll
www.norskenergikontroll.no

911 56 292 
22 06 18 87

Rick Nakken

Rick har bakgrunn som rørlegger og har siden 2008 jobbet som servicetekniker med damp- og hetvannskjeler gjennom hele Norge før han begynte som inspektør hos Norsk Energi Kontroll AS i januar 2019. Videre har han lang og bred erfaring med olje- og gassbrennere og styresystemer og har gjennom årene opparbeidet seg en solid erfaring vedrørende forbrenningsteknikk. Rick har godkjenninger som Gasstekniker 2 og kjelpasser.

Ta kontakt med Rick dersom du ønsker hjelp til:

  • Systematisk Tilstandskontroll av alle typer gassanlegg.
  • Systematisk Tilstandskontroll av damp- hetvannsanlegg.
  • Systematisk Tilstandskontroll av kuldeanlegg.
  • Systematisk Tilstandskontroll av trykkluftsanlegg.
  • Årlig kontroll av kjelanlegg.
Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss