Rådgiver
Norsk Energi Kontroll
www.norskenergikontroll.no

934 58 910
22 06 18 83

Christine Hadler-Lund

Christine er utdannet innen prosess og kjemi ved Bergen Tekniske Fagskole. Begynte å arbeide i Norsk Energi Kontroll i februar 2020 med kontroll av trykkpåsatt utstyr i henhold til krav om uavhengig tilstandskontroll. Har tidligere arbeidet med inspeksjon av statisk prosessutstyr i oljenæringen og er sertifisert som driftsinspektør nivå 1 og 2 iht NS415.

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss