Nikolai Huisman Moskvil

Nikolai Huisman Moskvil er utdannet sivilingeniør fra NMBU med spesialisering innen industriell økonomi, energi og prosessteknikk. På studiet har han opparbeidet seg en tverrfaglig kompetanse innen energiteknikk og økonomi. I tillegg har han praktisk erfaring med drift av fjernvarmeanlegg med biokjel. Han har jobbet i Norsk Energi siden 2017, med fokus på fjernvarme og energisentraler for varme og kjøling.
Nikolai arbeider med konsept- og mulighetsstudier, prosessdesign, prosjektering og prosjektledelse. Han har erfaring med utredning av flere store varmepumpesentraler og kjølesentraler med frikjøling mot sjøvann. Han har erfaring med prosjekt- og byggeledelse på fjernvarmeutbygging. Nikolai har også skrevet konsesjonssøknader, og arbeidet med nettsimulering og dimensjonering av fjernvarmenett.
Ta kontakt med Nikolai om du trenger hjelp med:

  • Varmepumpe- og kjølesentraler
  • Konseptstudier og forprosjekt
  • Prosjekt- og byggeledelse
  • Konsesjonssøknad fjernvarme
  • Nettsimuleringer

Nikolai er lokalisert ved vårt hovedkontor i Oslo.