Kartleggingsstøtte til borettslag og boligsameier

Borettslag og sameier bør kjenne sin besøkelsestid når det gjelder kartlegging og innføring av energisparende tiltak i bygg. Enova har fått tilført friske penger fra regjeringen til gjennomføring av slike tiltak og har opprettet en ny støtteordning: Kartleggingsstøtte til borettslag og boligsameier. Norsk Energi kan bidra med energikartlegging, forslag til tiltak og Enova-søknader.

Norsk Energi har god erfaring med å bistå sameier og borettslag med kartlegging av energitiltak og oppfølging av lønnsomme tekniske endringer som ønskes gjennomført (enøk-analyse).

I en energikartlegging går vi systematisk gjennom byggets tekniske tilstand. Etter befaringen leverer vi en rapport med oversikt over energiforbruket og mulig tiltak som vil redusere klimagassutslippet, driftskostnadene og effekt- og energiforbruket. I rapporten vil det også legges frem om bygget har mulighet til å benytte og/eller produsere lokal fornybar energi. 
Enova gir støtte til energikartlegging for borettslag og sameier med minst 10 boenheter.

Støttenivå

  • Kartleggingsstøtte utgjør inntil 50 % av kostnader knyttet til gjennomføring av kartleggingen, oppad begrenset til 350 000 kroner.
  • Kartleggingsstøtte med bonus*, økes til inntil 75 % av kostnader, knyttet til gjennomføring av kartleggingen, oppad begrenset til 525 000 kroner.

*Bonus forutsetter signer kontrakt for gjennomføring av tiltak, som reduserer beregnet netto energibehov med minst 20 % eller levert energibehov med 30 %.

Vil du vite mer?
Ta kontakt med Lucy for en uforpliktende samtale.
Lucy Kongevold Fjermeros, eller 97 06 69 73.

Les mer om noen av våre tidligere prosjekter her:
Disen Borettslag fornøyd med fjernvarmetilknytning  

 Foto: Borettslag av Fredrik Gundersen Foto: Generelt borettslag av Fredrik Gundersen

 

energieffektivisering, energisparing, enova-søknader, enøk-analyse

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss