CO2-fangst ved Norcem Brevik

Norsk Energi har i perioden 2017-2020 deltatt som prosjektpartner i konseptstudie og forprosjektering av CO2-fangstanlegg ved Norcem Brevik. VI har hatt ansvaret for utvikling og prosjektering av dampsystemet som leverer damp til CO2-fangstanlegget. Dampen produseres i røykrørkjeler som gjenvinner spillvarme fra sementprosessen. Spillvarmeutnyttelsen gir en betydelig reduksjon av driftskostnadene i prosjektet og er en av de viktigste innsatsfaktorene som sikrer et kostnadseffektivt anlegg.

Norsk Energi har i de to prosjektfasene hatt ansvar for utvikling av den tekniske løsningen hvor røykrørkjeler benyttes til å gjenvinne ca 30 MW spillvarme fra sementavgassen. I tillegg er det installert en 22 kV elektrodekjel med 8 MW installert effekt, som leverer 12 bars damp etter behov.

Røykrørkjeler har ikke tidligere vært anvendt til varmegjenvinning fra sementavgass og regnes derfor som ny teknologi i den sammenheng. Norsk Energi har derfor gjennomført et løp på teknologikvalifisering av kjelkonseptet. Som en del av verifikasjonen av kjelkonseptet, har Norsk Energi prosjektert, installert og driftet et pilotanlegg ved Norcem Brevik. Resultatene fra pilotanlegget har gitt verdifull innsikt og redusert risikoen knyttet til kjeldesignet.

Prosjektet skal nå legges frem for Stortinget og det er ventet at investeringsbeslutning fattes som del av statsbudsjettet for 2021. Dersom prosjektet får grønt lys, vil kjelkonseptet til Norsk Energi være det første i verden av sitt slag.

I de to prosjektfasene har Norsk Energi hatt ansvar for vurdering av:

 • Teknisk løsning for dampsystem og kjelkonsept for varmegjenvinning
 • Teknologikvalifisering av røykrørkjeler iht. DNVGL-RP-A203
 • Prosessvurderinger, -beregninger og -design
 • Flytskjemaer og P&ID med tilhørende lister
 • 3D-modellering av komplett dampsystem inkl. spenningsberegninger av rørsystem
 • Mekaniske beregninger av røykrørkjeler
 • Utarbeidelse av funksjonsbeskrivelse for styring, regulering og overvåking av dampsystemet
 • Grensesnittkoordinering mellom andre prosjektpartnere
 • Ledelse av HAZOP-gjennomgang for egen leveranse
 • Ledelse av HAZOP-gjennomgang for hele prosjektet
 • Utarbeidelse av investeringsbudsjett og driftskostnader
 • Deltakelse i kostnadsestimering iht. AACE-standard, usikkerhetsanalyse og PDRI-gjennomgang

Norsk Energi er stolte over å delta med sin spisskompetanse på dampteknikk og spillvarmeutnyttelse fra krevende avgassen.

Prosjektfakta

 • Oppdragsgiver

  Norcem Brevik

 • Periode

  2017-2020

 • Bransje

  Industri

 • Omfang

  Konseptstudie og
  forprosjektering
  30 MW spillvarme
  8 MW elektrodekjel

Kontakt

Ronny Valjord

Ronny Valjord

Avdelingsleder
+47 22 06 18 01
+47 41 20 65 92

Les mer

Marthe Hove Bjørnæs

Marthe Hove Bjørnæs

Rådgiver
930 93 439

Les mer

Norsk Energi
 • Hoffsveien 13

 • P.b. 27 Skøyen

 • N-0212 Oslo

 • +47 22 06 18 00

 • E-post: 

Følg oss