Spesialrådgiver
Energiledelse
Avdeling Industri
91 80 50 45

Hans Even Helgerud

Hans Even Helgerud har tverrfaglig utdanning som sivilingeniør fra NTNU, bedriftsøkonom fra BI og pedagogisk utdanning (praktisk-pedagogisk utdanning - PPU, NTNU). Han er sertifisert prosjektleder (PRINCE2 Practitioner), og har fagansvar for energiledelse i Norsk Energi. Hans Even har 30 års erfaring med energiledelse og energieffektivisering i industrien, og han har siden 2011 hatt en sentral rolle som komiteleder og nasjonal ekspert i utarbeidelse av standarder innenfor energiledelse (ISO 50001), benchmarking og tilhørende standarder, samt i utvikling av veiledere og verktøy.

I 2019 ble han tildelt Enova-prisen som ildsjel innenfor energiledelse og pådriver for omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Han har bred erfaring fra administrativ/strategisk ledelse, programledelse, prosjektledelse og nettverksarbeid. God erfaring med undervisning og kompetanseoverføring.

Hans Even er lokalisert ved vårt hovedkontor på Skøyen i Oslo. 

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss