Dette er Norsk Energi

Norsk Energis arbeidsområde er effektiv, miljøvennlig og sikker utnyttelse av energi. Som et ledende kompetansemiljø innen termiske energisystemer bistår vi norske og internasjonale oppdragsgivere med rådgivning, prosjektering, kontroll, utredning, teknologiutvikling, prosjektledelse og opplæring.

Norsk Energi er først og fremst et konsulentselskap som utfører flere hundre små og store oppdrag i året for private og offentlige oppdragsgiver. Samtidig er Norsk Energi også en forening for energibrukere og energiprodusenter. Vi har ca 80 medlemmer og de står for over 80 prosent av energiforbruket i norsk industri. Foreningen ble etablert i 1916 under navnet Norsk Dampkjelforening.

Møte i Norsk EnergiVi er et spisskompetansesenter innen termiske energisystem og har blant annet vært med på å prosjektere de fleste energisentralene i de største fjernvarmeanleggene i Norge. Dette innebærer at vi har god kunnskap om både store varmepumpeanlegg, kjelanlegg for returtre, flis og trepulver. I tillegg har vi god kompetanse på forbrenning av biolje, biogass, gass og lettolje. I den senere tid har vi også prosjektert flere store varmesentraler basert på el. De fleste spillvarmeprosjekter fra industri til fjernvarmeformål har Norsk Energi prosjektert. Ta gjerne en titt på noen av våre prosjekter.

Økt oppmerksomhet om klimaspørsmål og effektiv energibruk gjør Norsk Energis tjenester mer etterspurt enn noen gang, slik at selskapet er i god vekst både i omsetning og resultat. 

Vi har ca 80 høyt kvalifiserte medarbeidere.

Illustrasjonsbilde

Norsk Energi har hovedkontor på Skøyen i Oslo, med avdelingskontorer i Bergen og Gjøvik. I tillegg er vi representert i Arendal, Fredrikstad, Trondheim og Tønsberg. Se kontaktinformasjon.

Vi er en av partnerne bak overskuddsenergi.no, som er et samarbeid mellom 12 bedrifter, som alle holder på med sirkulære energiløsninger, også kalt fjernvarme og -kjøling, basert på forskjellige former for overskuddsenergi.

Norsk Energis selskap Norsk Energi Kontroll AS leverer uavhengige kontrolltjenester for private og offentlige kunder.

Miljofyrtårn logo

Norsk Energi er sertifisert som en miljøfyrtårnbedrift.

Mer informasjon:
Norsk Energis Historie

 

Brakerøya Energisentral

Brakerøya Energisentral

Det er stor utvikling i Drammen og det skal bygges nytt sykehus på Bragernes. Sykehuset har et betydelig varme og kjølebehov som skal dekkes fra Brakerøya Energisentral. Norsk Energi har utarbeidet et forprosjekt hvor man har vurdert hensiktsmessig utvidelse av energisentralen for sikre tilstrekkelig varme og kjøleleveranse til det nye sykehuset.

Den nye energisentralen planlegges med 2 x 8 MW varmepumper, samt 3 x 1MW kjølemaskiner og utnyttelse av varme fra nødstrømsaggregater til sykehuset. Varmepumpene benytter sjøvann som energikilde. Overskuddsvarme fra kjølemaskinene leveres inn på fjernvarmenettet. Forprosjektet innebærer vurdering av:

 • Prosessberegninger og skjemategninger
 • Lay out i 3D
 • Vurdering av varmepumpeteknologi, vekslere og sirkulasjonspumper
 • Bygningsmessige vurderinger og arketektonisk utforming
 • Utvendig infrastruktur og fremføring av fjernvarme og kjølerør
 • Vurdering av sjøvannsledning og dimensjonering av denne
 • ROS analyse og vurdering av leveringssikkerhet
 • Utnyttelse av spillvarme fra nødstrømsaggregat
 • Investeringsbudsjett og beslutningsunderlag for styret i Drammen Fjernvarme

Dette er et veldig spennende prosjekt som vi har hatt stor glede av å være med på.

Prosjektfakta

 • Oppdragsgiver

  Drammen fjernvarme

 • Periode

  2019-2020

 • Bransje

  Fjernvarme

 • Omfang

  Forprosjekt
  2 x 8 MW VP

Kontakt

 • Sven Danielsen
  Sven Danielsen

  Avdelingsleder
  +47 22 06 18 28
  +47 92 06 39 85
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  Les mer

Norsk Energi på Robsrud

Arbeidet med å øke kapasiteten på Robsrud Varmesentral i Lørenskog utenfor Oslo er i gang og Norsk Energi har fått i oppdrag å prosjektere og følge opp ombyggingen.