Stor interesse for norske varmeforsyningssystemer i det russiske Arktis

tirsdag, 26 november 2019.

Kan fjernvarmesystemer i Russlands nordområder fase ut kostbar og forurensende fyringsolje? Norsk Energi vekket stor interesse da vi presenterte norske erfaringer på Arctic Forum i Murmansk.

Norsk Energi presenterte norske erfaringer med utfasing av fossile drivstoff i fjernvarmebransjen på SevTEC-konferansen i Murmansk 11.- 12. november 2019. Dette er Russlands ledende arktiske forum, og setter agendaen for energispørsmål i Russlands nordområder. Konferansen ble arrangert av den regionale regjeringen i Murmansk i samarbeid fra Bellona Foundation (Norge).

Murmansk har, som mange andre kommuner i nordvest-Russland, fjernvarme som i stor grad er basert på fyringsolje og kull. I sitt innlegg på konferansen forsøkte Sergei Faschevsky fra Norsk Energi å skissere hvordan fjernvarme kan gjøres klima- og miljøvennlig, samtidig som prisen holdes konkurransedyktig. Med bakgrunn i norske erfaringer foreslo Sergei en rekke tiltak som øker fleksibiliteten i termiske energisystemer. Han tok blant annet opp hvor viktig det er å skille mellom grunn- og spisslast og å ha fokus på delta T, og automatiske kjelvelgersystemer. Dette vekket stor interesse og det var mange spørsmål fra salen. 

I 2019 har Norsk Energi gjennomført to mulighetsstudier i Karelia og Vologda-regionen i Russland, hvor fokus har vært overgang fra tungolje til biomasse i fjernvarme.

Norsk Energis presentasjon ble utarbeidet med bidrag av Trygve Mellvang Tomren-Berg fra Norsk Fjernvarmeforening. Norsk Energi fikk økonomisk støtte fra det norske generalkonsulatet i Murmansk for deltagelse på konferansen.

Kontakt: Sergei Faschevsky

Rask tur til Pechenga nikkelmetallurgiske verk (Nikkel), som ligger omtrent 30 km fra Kirkenes.Sergei Faschevsky på en rask tur til Pechenga nikkelmetallurgiske verk (Nikkel), som ligger omtrent 30 km fra Kirkenes. 

Bellonas gruppe av russiske og norske eksperter på SevTek 2019-konferansen i Murmansk. Sergei Faschevsky fra Norsk Energi er andre til venstre. (Foto: Bellona Russland)Bellonas gruppe av russiske og norske eksperter på SevTek 2019-konferansen i Murmansk. Sergei Faschevsky fra Norsk Energi er andre til venstre. (Foto: Bellona Russland)

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.