Resertifisering av kjeloperatør- /kjelpassersertifikat med utløpsdato i 2021

På grunn av Korona-situasjonen kan noen ha problemer med å få resertifisert sitt kjeloperatør-/kjelpassersertifikat. Det er derfor åpnet for at sertifikater med utløpsdato i 2021 kan få forlenget gyldighet frem til 31.12.2021.

Det er normalt bla. krav om ny bestått eksamen og ev. oppdateringskurs ved resertifisering av kjeloperatør-/kjelpassersertifikat. For tiden vanskeliggjør Korona-situasjonen, med en del reiserestriksjoner både nasjonalt, lokalt og bedriftsinternt samt samling av flere personer etc, muligheten for dem med kjeloperatør-/kjelpassersertifikat å få gjennomført eksamen og ev. oppdateringskurs.I noen grad er det fortsatt mulig å gjennomføre eksamen og oppdateringskurs, men slik situasjonen er kan restriksjonene bli endret med kort varsel. F.eks. er våre oppdateringskurs i januar og februar utsatt til mars.

DSB har beslutteat alle som har kjeloperatør-/kjelpassersertifikat som utløper i perioden 01.01.2021 til og med 31.12.2021, kan få disse forlenget frem til 31.12.2021 uten at eksaminering for resertifisering utføres. Dette er også avklart med Norsk Akkreditering.

For å få forlenget gyldighet av sertifikater med utløpsdato i 2021 må ny søknad om resertifisering sendes Norsk Energi. Er kravene innfridd vil sertifikatholder motta et brev som viser at sertifikatet har fått ny utløpsdato frem til 31.12.2021. Sertifikatholderne må oppbevare og fremvise dette brevet sammen med det utløpte sertifikatet for å dokumentere gyldig sertifikat. (Vi må her beregne oss et adm.gebyr kr 350,- for hvert brev/sertifikat).

For sertifikater som får forlenget gyldighetstid (frem til 31.12.2021) oppfordres det til at ny sertifisering gjennomføres som normalt ved første mulighet. DSB understrekes at virksomheten selv er ansvarlig for at kjelene driftes på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Mer informasjon om resertifisering.

De som har allerede utløpte sertifikat (med utløpsdato før 1.1.2021) og ønsker resertifisering, må gjennomføre normal prosedyre for resertifisering, dvs oppdateringskurs inkl eksamen for å få disse fornyet.

Oversikt over hvor og når vi avholder oppdateringskurs
Søknader om sertifikat
Informasjon om resertifisering 
Informasjon om eksamen  

Kontakt: Anne Evensen, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., tlf. 22 06 18 91.