For å få utstedt kjeloperatør- eller kjelpassersertifikat kreves det kjeloperatør-/kjelpasserkurs og bestått eksamen fra akkreditert (godkjent) instans samt relevant praksis. Se sertifikatkrav

For å få resertifisert kjeloperatør-/kjelpassersertifikat må man fra 1. juli 2017 avlegge og bestå eksamen. Det er mulig å melde seg opp til eksamen (uten knyttet til kurs). Mer informasjon, datoer for eksamen og påmeldingsmulighet.
Vær oppmerksom på at Norsk Energi som hovedregel kun resertifiserer sertifikat utstedt av Norsk Energi - mer informasjon om resertifisering.

Ved alle Norsk Energi sine åpne kjeloperatør- og kjelpasserkurs samt oppdateringskurs blir eksamen gjennomført på kursets siste dag, normalt fredag formiddag. 

For å få avlegge eksamen må kandidatene:

 • Legge frem offentlig godkjent identifikasjon med bilde (f.eks. førerkort eller pass) Ved manglende identifikasjon skal kandidaten avvises.
 • for Kjelpassereksamen: fremvise sitt kjeloperatørsertifikat.
 • for Oppdateringseksamen: fremvise sitt gamle sertifikat.

Eksamensreglement

 • Eksamen gjennomføres på norsk språk.
 • Vi praktiserer skriftlig eksamen i form av flervalgsoppgaver (Multiple choice).
  kjeloperatør- og kjelpassereksamen er det 30 spørsmål med 3 valgmuligheter som må besvares.
  eksamen for oppdatering/resertifisering er det 20 spørsmål med 3 valg-muligheter som må besvares.
 • Eksamensoppgavene består av relevante faglige spørsmål innenfor de krav til opplæring som er definert i Forskrift om håndtering av farlig stoff og Temaveiledningen del 2 (pensum på kjelkursene).
 • Oppgavene besvares ved å sette et tydelig kryss i ruten til høyre for alternativet kandidaten mener er riktig svar. Det er kun ett riktig svar på hver oppgave. Avkryssing av flere alternativer på en oppgave anses som feil besvarelse. Korrigering av allerede avkrysset alternativ skal utføres med en tydelig utstrykning av feil besvarelse og ring rundt endelig svar.
 • Det er krav om at minimum 75 % av spørsmålene besvares rett for å bestå eksamen.
 • Eksamenstid er 2 timer (om ikke annet er avtalt). Kandidater med spesielle behov, f.eks. dysleksi, kan få utvidet tid. Kandidaten må da varsle, dokumentere og avtale dette i god tid før eksamen slik at eksamen kan tilrettelegges. For eks. kan kandidaten få spørsmålene opplest. Spesiell tilrettelegging kan medføre ekstra kostnader som belastes kandidaten.
 • Det er ikke behov for spesielt utstyr i forbindelse med eksamen.
 • Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen.
  Yttertøy, sekker, vesker og lignende skal settes på anvist sted. Mobiltelefoner, smartklokker og ev. annet elektronisk utstyr skal være avslått og pakket ned.
 • For sent fremmøte kan føre til utelukkelse fra eksamen.
 • Det skal være ro under eksamen.
 • Kandidater som ikke overholder eksamensreglementet eller medvirker til fusk vil bli utestengt fra eksamen, og får ikke anledning til å gå opp til ny eksamen før om 6 mnd.
 • Uvedkommende har ikke adgang til eksamenslokalet mens eksamen pågår. 
 • Etter gjennomført/besvart eksamensoppgaver leverer kandidaten besvarelsen til eksamensarrangøren.
 • Ingen får ta med eksamensoppgaver, papirer, notater eller lignende med tilknytning til eksamen ut av eksamenslokalet.
 • Etter eksamen vil kandidaten få tilsendt kursbevis/eksamensbevis der det står om eksamen er bestått eller ikke.
 • For kandidater som stryker til eksamen kan tilleggsopplæring tilbys på kandidatens bedrift/arbeidsplass. Ny skriftlig eksamen kan avlegges, og kandidaten er selv ansvarlig for å kontakte sertifiseringsorganet for å avtale tid for ny eksamen. Kandidaten må dekke alle kostnader.
  Da all opplæring og eksamen gjennomføres på norsk vil det samme gjelde for kandidater som ikke mestrer språket - og derfor ikke består eksamen.
 • Kandidatene har rett til å klage på eksamen. Se Anker og Klager.

Prisen for kun eksamen er for tiden kr 2500,-. Den er inkludert i kursavgiften dersom du gjennomfører kurs i regi av Norsk Energi.  

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.