Eksamen

For å få utstedt kjeloperatør- eller kjelpassersertifikat kreves det kjeloperatør-/kjelpasserkurs og bestått eksamen fra akkreditert (godkjent) instans. Se sertifikatkrav

For å få resertifisert kjeloperatør-/kjelpassersertifikat er det (fra 1. juli 2017) krav om å avlegge og bestå eksamen. Man kan avlegge eksamen uten å gjennomføre oppdateringskurs så lenge det søkes fornyelse av sertifikat før utløpsdato på sertifikatet, men tidligst 12 mnd. før utløpsdato. Søker du fornyelse etter utløpsdato eller ved manglende relevant praksis må du gjennomføre et oppdateringskurs. Mer informasjon om resertifisering.

Vær oppmerksom på at Norsk Energi kun resertifiserer sertifikat utstedt av Norsk Energi.

Ved alle Norsk Energi sine åpne kjeloperatør- og kjelpasserkurs samt oppdateringskurs blir eksamen gjennomført på kursets siste dag, normalt fredag formiddag. 

Nederst på denne siden finnes datoer og påmeldingsmulighet for eksamen.

Kontakt: Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål knyttet til eksamen, epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller tlf 22 06 18 91.

For å få avlegge eksamen må kandidatene:

 • Legge frem offentlig godkjent identifikasjon med bilde (f.eks. førerkort eller pass) Ved manglende identifikasjon skal kandidaten avvises.
 • for Kjelpassereksamen: fremvise sitt kjeloperatørsertifikat.
 • for Oppdateringseksamen: fremvise sitt gamle sertifikat.

Eksamensreglement

 • Eksamen gjennomføres på norsk språk.
 • Vi praktiserer skriftlig eksamen i form av flervalgsoppgaver (Multiple choice).
  På kjeloperatør- og kjelpassereksamen er det 30 spørsmål med 3 valgmuligheter som må besvares.
  På eksamen for oppdatering/resertifisering er det 20 spørsmål med 3 valg-muligheter som må besvares.
 • Eksamensoppgavene består av relevante faglige spørsmål innenfor de krav til opplæring som er definert i Forskrift om håndtering av farlig stoff og Temaveiledningen del 2 (pensum på kjelkursene).
 • Oppgavene besvares ved å sette et tydelig kryss i ruten til høyre for alternativet kandidaten mener er riktig svar. Det er kun ett riktig svar på hver oppgave. Avkryssing av flere alternativer på en oppgave anses som feil besvarelse. Korrigering av allerede avkrysset alternativ skal utføres med en tydelig utstrykning av feil besvarelse og ring rundt endelig svar.
 • Det er krav om at minimum 75 % av spørsmålene besvares rett for å bestå eksamen.
 • Eksamenstid er 2 timer (om ikke annet er avtalt). Kandidater med spesielle behov, f.eks. dysleksi, kan få utvidet tid. Kandidaten må da varsle, dokumentere og avtale dette i god tid før eksamen slik at eksamen kan tilrettelegges. For eks. kan kandidaten få spørsmålene opplest. Spesiell tilrettelegging kan medføre ekstra kostnader som belastes kandidaten.
 • Det er ikke behov for spesielt utstyr i forbindelse med eksamen.
 • Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen.
  Yttertøy, sekker, vesker og lignende skal settes på anvist sted. Mobiltelefoner, smartklokker og ev. annet elektronisk utstyr skal være avslått og pakket ned.
 • For sent fremmøte kan føre til utelukkelse fra eksamen.
 • Det skal være ro under eksamen.
 • Kandidater som ikke overholder eksamensreglementet eller medvirker til fusk vil bli utestengt fra eksamen, og får ikke anledning til å gå opp til ny eksamen før om 6 mnd.
 • Uvedkommende har ikke adgang til eksamenslokalet mens eksamen pågår. 
 • Etter gjennomført/besvart eksamensoppgaver leverer kandidaten besvarelsen til eksamensarrangøren.
 • Ingen får ta med eksamensoppgaver, papirer, notater eller lignende med tilknytning til eksamen ut av eksamenslokalet.
 • Etter eksamen vil kandidaten få tilsendt kursbevis/eksamensbevis der det står om eksamen er bestått eller ikke.
 • For kandidater som stryker til eksamen kan tilleggsopplæring tilbys på kandidatens bedrift/arbeidsplass. Ny skriftlig eksamen kan avlegges, og kandidaten er selv ansvarlig for å kontakte sertifiseringsorganet for å avtale tid for ny eksamen. Kandidaten må dekke alle kostnader.
  Da all opplæring og eksamen gjennomføres på norsk vil det samme gjelde for kandidater som ikke mestrer språket - og derfor ikke består eksamen.
 • Kandidatene har rett til å klage på eksamen. Se Anker og Klager.

Pris for eksamen er for tiden kr 3000,- og det er bindende påmelding.
Eksamensavgiften er inkludert i kursavgiften dersom du gjennomfører kurs i regi av Norsk Energi.  
Sertifikatgebyr kommer i tillegg – mer informasjon.

Påmelding til kun eksamen (for resertifisering)
Ta gjerne kontakt dersom du har ønske om et annet tidspunkt og/eller sted. Vi kan f.eks. tilby eksamen der vi har avdelingskontorer.

1 178 no eventsaa028de8969ad090c7f4766ca2e124d1