Plastbedrift i Bulgaria har spart 35 prosent energi

Samarbeid med Norsk Energi resulterer i store besparelser og bred publisitet for det bulgarske produksjonsfirmaet Plast Commerce - 93 Ltd.

Plast Commerce – 93 (Bulgaria) kunne spare opptil 40 % av energien, konkluderte Norsk Energi i sin ENØK-rapport i 2016. De realiserte besparelsene i 2021 samsvarte godt med Norsk Energis beregninger. Dette bilaterale prosjektet ble presentert som eksempel på god praksis i det internasjonale seminaret "Muligheter for grønn industriinnovasjon".

Seminaret som ble arrangert av Innovasjon Norge i 19 mai 2021 handlet om grønne finansierings muligheter fra EØS og Norway Grants. Den ordningen finansierer prosjekter i 15 EU-land som Norge er forpliktet til i henhold til EØS-avtalen. Norge har bidratt med milliarder av euro de siste årene. Seminaret satte søkelys på både erfaringer med fullførte prosjekter, og informasjon om fremtidige muligheter, for næringslivet fra Øst-Europa og Norge.

Presentasjon av suksesshistorier er en viktig del av slike informasjonsseminarer. Arrangøren, Innovasjon Norge, har i dette seminaret valgt å profilere prosjektet som ble gjennomført av Plast Commerce-93 i samarbeid med Norsk Energi.

Plast Commerce - 93 er et familieeid selskap grunnlagt i 1992. Produksjonsanleggene ligger i Berkovitsa i Nordvest-Bulgaria, mens kontoret ligger i Sofia. Kjerneaktiviteten til selskapet er produksjon av polyvinylklorid (PVC) og ulike termoplastiske produkter basert på PVC-granuler. Selskapet produserer ulike typer tekniske PVC-profiler for et bredt spekter av bruk - fra medisinske slanger til byggeprofiler. Selv om selskapet er SME, er selskapet blant de største produsentene av PVC-materialer i Bulgaria.
Saken fortsetter under bildet.

Bulgaria Plast Commerce bildeTrykkluftsystemet var lite effektivt. Foto: Norsk Energi

Imponerende besparelser og produksjonsforbedring
Yordan Bozhkov, produksjonssjef i bedriften, presenterte stolt det bilaterale prosjektet på fabrikken. Han fortalte at selskapet har klart å redusere energibruken med 35 % ved å implementere tiltakene som ble avdekket i prosjektet "Forbedring av produksjonsprosesser hos Plast-Commerce".

Utskiftingen av en gammel og energikrevende mikser til en mer moderne varmekjøleblander var kjernen i prosjektet. Besparelsen var både i energi-effektivitet og reduksjon av PVC-materiale til svinn.

Delfinansiering gjennom EØS-midlene gjorde det mulig å realisere investeringen. Denne investeringen hadde også meget positiv effekt på øvrige ledd i produksjonsprosessen. Produksjonen ble doblet, og kvaliteten på de produserte PVC-granulatene ble forbedret. Bulgaria Plast CommerceGjennom ENØK-kartlegging identifiserte og gjennomførte Plast Commerce - 93 flere tiltak for prosessoptimaliseringen. De samlede energibesparelsene har dermed overgått de opprinnelige forventningene betydelig og oppnådd 102 000 kWh/år i 2020.

Integrert ENØK-kartlegging
Norsk Energi har for første gang samarbeidet med et produksjonsselskap fra Bulgaria innenfor Green Industry Innovation Programmet.

I november 2015 besøkte Norsk Energis team, bestående av Sergei Faschevsky og Tor Olav Eikrem, produksjonsanlegget til Plast Commerce – 93. Det ligger i de idylliske skråningene av Balkanfjellene i Nordvest-Bulgaria, nær en liten by som heter Berkovitsa, omtrent 20 km fra grensen til Serbia.

Plast Commerce – 93 hadde en relativt energiintensiv produksjonsprosess. Prosessen består av sliping, blanding, støpning og granulering av PVC-materiale. Siden noen utstyrsenheter ikke passet hverandre, manglet selskapet muligheter til å kontrollere kvaliteten på råvarer og kvaliteten på prosess. Resultatet er ofte store mengder av avfall og dermed overflødig bruk av energi.

I løpet av anleggsvurderingen og videre idémyndring hjalp de norske ekspertene med å avdekke store energiforbrukere og å finne 16 energieffektiviseringstiltak. Tiltakene gir en samlet energibesparelse tilsvarende 40 % av fabrikkens energiforbruk. Tiltakene hadde høy avkastning på investeringene.

Når vi diskuterte prosjekt, laget vi en liste over maskiner og operasjoner som måtte forbedres. Vi identifiserte de prosessene der de største potensialer for besparelse var, fortsatte Yordan Bozhkov. Maskinen som Norsk Energi anbefalte å bytte ut som neste trinn - var en slipemaskin. Dette var en av de største energiforbrukerne. Denne maskinen er nå byttet ut, og den nye maskinen bruker rundt halvparten av energien sammenlignet med den gamle.

Bulgaria Plast Commerce bilde 5Norsk Energis rådgiver Sergei Faschevsky (blå jakke) diskuterer forbedringsmuligheter med bedriftens ingeniører. Foto: Norsk Energi.

Energiledelse er blitt implementert
I prosjektet ble det også viet tid til diskusjoner, kapasitetsbygging og «erfaringsoverføring» mellom bulgarerne og nordmennene. Ifølge Yordan var energiledelseskonseptet og ISO 50001-standarden et helt nytt konsept for dem, og veldig langt fra vanlig praksis. Ved hjelp av energiledelsesplanen, foreslått av Norsk Energi, har selskapet etablert og begynt å overvåke energiytelsesindikatorer og utarbeidet en handlingsplan for energiledelse.

På bakgrunn av dette var Plast Commerce - 93 i stand til å iverksette energiledelsessystem iflg ISO 50001-standarden på produksjonsanlegget i Berkovitsa tre år etter prosjektets avslutning.

Godt praksiseksempel for EØS-tilskuddsordning
Rannveig Solumsmoen Gimse, seniorrådgiver i Innovasjon Norge, var nysgjerrig på hva selskapet har fått ut av EØS-partnerskapet?

Ifølge Yordan Bozhkov var samarbeidet medvirkende til å utforme hele visjonen om prosjektet og å velge hvor man skal begynne på "energiledelses-kampanjen". Andre viktige resultatet er at Plast Commerce - 93 styrket sin konkurranseevne og dermed klarte å vokse selv i pandemitiden.

Det var et flott samarbeid, konkluderte Yordan.

På vegne av arrangørene konkluderte Rannveig Solumsmoen Gimse at Innovasjon Norge er glad for å høre at EØS-tilskuddsordningen egner seg for små og mellomstore bedrifter. Dette vellykkede partnerskapet bør motivere slike bedrifter, som muligens ikke har erfaring, til å bruke denne muligheten.

Norsk Energi er klar til nye partnerskap under "Grønn industri innovasjon" og Energiprogrammet som er en del av EØS og Norway Grants Finansieringsskjema.

Mer informasjon om saken: https://eeagrants.org/archive/2009-2014/projects/BG10-0027

Fakta:
Norsk Energi har de siste årene vært involvert i mange slike prosjekter i Bulgaria, Tsjekkia, Latvia, Polen og Romania. Vårt engasjement har dreid seg om konsulentbistand innen energiledelse, enøk-analyser og prosjekter for reduksjon av luftforurensning. Spesielt mange prosjekter har det vært i Bulgaria, der vi har blitt engasjert av en rekke industribedrifter og kommuner, fordi vi etterhvert har opparbeidet et godt rykte som en kompetent ekspertpartner.

KontaktSergei Fashevsky

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss