Seniorrådgiver
Energi- og prosessteknikk
Avdeling Industri

95 91 71 92

Kristin Løbach Jordhøy

Kristin Løbach Jordhøy er utdannet sivilingeniør ved NTNU (2009). Kristin studerte produktutvikling og produksjon med spesialisering innen energi- og prosessteknikk.


I Norsk Energi har Jordhøy vært involvert i flere ulike prosjekter innen varmegjenvinning, damp- og kondensatsystemer samt spillvarmeutnyttelse. Arbeidsoppgavene er av prosessteknisk art, fra tegning av flytskjemaer, prosessberegninger og prosjektering. Hun har også bidratt med implementering av energiledelse hos produksjons- og fjernvarmebedrifter. Kristin har vært engasjert på flere prosjekter innenfor varmegjenvinning på smelteverk hos Norsk Energi de siste årene og deltar i prosjektene for Norcem som omhandler varmegjenvinning fra avgass til CO2-fangstanlegg.

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss