Miljøvennlig kaffeforedlingsanlegg bygges i Norge

onsdag, 26 juni 2019.

Joh. Johannson Kaffes nye kaffeanlegg på Deli skog i Vestby i Akershus blir et av verdens mest avanserte for foredling av kaffe. Norsk Energi er med i flere faser av prosjektet.

Bygget vil ha en klimanøytral drift og en lavutslippsprosess for kaffeforedling. Klimanøytral drift oppnås gjennom materialvalg og klimatiltak. Klimanøytral drift innebærer også at anlegget skal produsere like mye eller mer energi enn det som kreves for å drifte bygget.

Kaffeforedlingsanlegget i Vestby baserer seg på bruk av ny teknologi på en rekke områder som for eksempel bruk av kjølebrønner, lavkarbon-solceller, varmegjenvinning  og biogass. Det unike med anlegget er at det er første gang man setter disse elementene sammen for å  lage et bærekraftig produksjonsanlegg for kaffe.

Miljøfaktoren har vært avgjørende for Joh. Johannson Kaffe. Anlegget skal hente energi både fra biogass og fra eget solcelleanlegg.

38 prosent av kaffen som selges i Norge, produseres i dag i kaffetårnet på Filipstad, Oslo. Fra 2020 vil imidlertid alt dette skje i det nye anlegget i Vestby.

Norsk Energis rolle i prosjektet: 
Norsk Energi har vært med i flere faser, fra konsept til detaljprosjektering, og nå under byggefasen. Vi har utarbeidet et konsept for en energisentral med høyest mulig bruk av spillvarme og frikjøling. Vi har samarbeidet med leverandør av kaffebrennermaskiner i dette arbeidet, for best mulig interaksjon mellom produksjon og energisentral.

Spillvarme fra avgassen til kaffebrenningen gjenvinnes og lagres på akkumulatortanker i energisentralen. Herifra forsynes varmebehov til både kaffeproduksjon og bygg. Kjøling fra energibrønner går hovedsakelig til kjølevann i kaffekverner. Varmen i kjølevannet kan også utnyttes i varmepumpe, ved behov. Energisentralen har også installert el-kjel og kjølemaskin i rolle som spisslast og redundans.

Kontakt: Tor Olav Eikrem

Joh Johannson Karbonnøytralt kaffebrenneri bygningenKaffeforedlingsanlegget er under bygging. Foto: Joh. Johannson. 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.