Seniorrådgiver
Energi- og prosessteknikk
Avdeling Industri

91 18 31 61

Tor Olav Eikrem

Tor Olav Eikrem er utdannet sivilingeniør ved NTNU (2004). Tor Olav studerte produktutvikling og produksjon med spesialisering innen energi- og prosessteknikk.

I Norsk Energi har Eikrem vært involvert i flere ulike prosjekter innen varmegjenvinning, damp- og kondensatsystemer samt spillvarmeutnyttelse. Arbeidsoppgavene er av prosessteknisk art, fra tegning av flytskjemaer, prosessberegninger og prosjektering. Han har også bidratt med implementering av energiledelse hos produksjons- og fjernvarmebedrifter.
Eksempler på oppgaver Tor Olav har vært engasjert i er prosjekt i Vestby, fullskala og pilot for dampforsyning til CO2-fangstanlegg på Norcem, vha. varmegjenvinning fra avgass, og realisering av energigjenvinningsanlegg på Elkem Salten.

Tor Olav er lokalisert på vårt kontor i Oslo.

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss