Leverandørkontrakter gitt i Brevik CCS

I prosjektet Brevik CCS har Norsk Energi ansvaret for damp- og kondensatsystemet. I den forbindelse har vi også teknisk ansvar for fire innkjøpspakker: avgasskjeler, dampvifter, elektrodekjel, støvrenseanlegg og vannbehandlingsanlegg. Innkjøpskontraktene er satt gjennom Aker Solutions og Aker Carbon Capture, som har EPC kontrakt med Norcem Brevik.

Avgasskjeler
Det er totalt ni røykrørkjeler som skal gjenvinne varme fra sementprosessen hos Norcem. De er plassert på tre ulike steder i prosessen og produserer totalt ca. 28 MW damp. Røykrørkjelene er bruk av kjent teknologi i ny sammenheng, og har blitt testet i den aktuelle avgassen hos Norcem Brevik og teknologikvalifisert av DNV GL. Les mer om det her. West Welding har fått kontrakten med å produsere og levere røykrørkjelene og er allerede i gang med produksjonen. Første leveranse er allerede i mai 2022.

Elektrodekjel
Driftstrykket i systemet er normalt 3 bar og dampen produseres i røykrørkjelene. I prosessen er det også en dampforbruker som har periodisk behov for damp ved 8 bar. For å dekke behovet ved dette trykket skal det installeres en elektrodekjel på 22kV og 8 MW. Parat AS har fått kontrakten på elektrodekjel.

Dampvifter
Gjennom avgasskjelene produseres det damp på to trykknivåer for maksimal varmegjenvinning. For å øke trykket blir det brukt dampvifter. Dampvifter er et alternativ til dampkompressor og benyttes fordi trykknivåene er lave. Piller Blowers and Compressors har fått kontrakten for levering av tre dampvifter til  Brevik CCS.

Støvrensing
For å hindre groing i røykrørkjelene skal det installeres støvrensing i kjelene. Flere alternativer har blitt vurdert og testet, hvor infralyd har vist seg å være den beste løsningen for denne typer avgass og kjeler. Heat Management AB skal levere en slik løsning for til sammen sju kjeler.

Vannbehandling
For å få riktig vannkvalitet må kommunalt vann renses i et vannbehandlingsanlegg. Elektrodekjelen setter høye krav til vannkvaliteten, og det installeres derfor et anlegg med RO og EDI, samt forfiltrering. Pannpartner AB skal levere vannbehandlingsanlegget.

Kontakt: Kristin Løbach Jordhøy, tlf 95 91 71 92.

Brevik Leverandørkontrakter IMG 20210623 124133 450x

Brevik CSS

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss