Langskip har kastet loss

fredag, 19 februar 2021.

Like før jul vedtok Stortinget å støtte regjeringens plan om gjennomføring av et norsk demonstrasjonsprosjekt for CO₂ -håndtering som omfatter fangst, transport og lagring av CO₂. Prosjektet har fått navnet Langskip. Nå har arbeidet startet – og Norsk Energi er med.

Karbonfangsanlegget skal bygges på Norcems sementfabrikk i Brevik. Anlegget vil bli verdens største karbonfangsanlegg knyttet til en sementfabrikk og fange rundt 400.000 tonn CO2 hvert år. Langskip omfatter også transport- og lagringsprosjektet Northern Lights, et samarbeid mellom Equinor, Shell og Total. Northern Lights skal frakte flytende CO2 med skip fra Brevik til en mottaksterminal i Øygarden i Vestland. Derfra vil CO2 bli pumpet ned til et stabilt lager under havbunnen.

Prosjektet har nå startet, og arbeidet skal være ferdig i 2024.

Aker Carbon Capture er hovedentreprenør for prosjektering, innkjøp og bygging (EPC) og vil anvende sin patenterte teknologi for karbonfangst. Selskapet er ansvarlig for levering til Norcem HeidelbergCement av et komplett nytt anlegg for fangst, intermitterende lagring og avlastning av CO2, med integrert avfallsvarmegjenvinning.

Aker Solutions er tildelt en kontrakt fra Aker Carbon Capture for leveranse av ingeniørfaglige tjenester, innkjøpstjenester, samt prosjekterings- og ledelsestøttetjenester (EPMa) inn mot karbonfangsanlegget. Kontrakten har en verdi på rundt 500 millioner kroner. Aker Solutions forventer at rundt 100 ansatte vil være involvert i leveransen av disse tjenestene. Prosjektet omfatter leveranser fra selskapets kontorer i Fornebu og Mumbai, hvor det meste av arbeidet utføres i Norge.

Norsk Energi har nylig signert en avtale med Aker Solutions om ansvar for varmegjenvinning fra avgassen til dampproduksjon til bruk i fangstprosessen. Norsk Energi har siden 2013 på oppdrag for Norcem gjennomført flere utredningsprosjekter og praktiske tester for CO2-fangst ved sementfabrikken i Brevik. CO2-fangst er energikrevende, men sementfabrikker har den fordelen at det er tilstrekkelig spillvarme fra sementovnene til å drive CO2-fangstanlegget. Norsk Energis varmegjenvinningsløsning ble teknologikvalifisert av DNV GL i 2019.  

Avtalen som Norsk Energi nå har inngått med Aker Solutions omfatter design og prosjektering av varmegjenvinningsanlegget, assistanse i innkjøpsprosessen, byggeprosessen og igangkjøringsfasen samt opplæring i innkjøringsfasen.

Kontakt Kristin Løbach Jordhøy

Mer informasjon om prosjektet Langskip.

Norsk Energis løsning for varmegjenvinning fra sementovnen ved Norcem Brevik er basert på røykrørkjeler. Røykrørkjelene kan driftes på et lavere trykk enn vannrørkjelene som allerede er benyttet i sementindustrien, hovedsakelig i India og Kina. Norsk Energis løsning for varmegjenvinning fra sementovner kan derfor ha et globalt markedspotensiale både i forbindelse med CO2-fangst og for spillvarmeutnyttelse generelt, sier Kristin.Foto: Norcem/Jon Skille Amundsen 2013Norsk Energis løsning for varmegjenvinning fra sementovnen ved Norcem Brevik er basert på røykrørkjeler. Røykrørkjelene kan driftes på et lavere trykk enn vannrørkjelene som allerede er benyttet i sementindustrien, hovedsakelig i India og Kina. Norsk Energis løsning for varmegjenvinning fra sementovner kan derfor ha et globalt markedspotensiale både i forbindelse med CO2-fangst og for spillvarmeutnyttelse generelt, sier Kristin.Foto: Norcem/Jon Skille Amundsen 2013

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.