Enova utvider tilbudet til industrien

mandag, 17 august 2020.

Enova har utvidet tilbudet til industrien som følge av koronakrisen og ekstramidler gjennom regjeringens grønne omstillingspakke. Dette åpner nye muligheter for å søke støtte til utredning av energieffektive tiltak og støtte til gjennomføring.

Ekstramidlene gjør det mulig å støtte enda flere prosjekter og oppnå en raskere markedsutvikling for grønne teknologier, sier markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova. Justeringer i støttetilbudet Energi- og klimasatsinger i industrien er som følger:

 • Terskelen for å kunne søke støtte reduseres. Tidligere har prosjektene det søkes om måttet ha mål om et energiresultat på 100.000 kWh eller mer. Nå er kravet justert til 50.000 kWh
 • Antallet søknadsfrister øker, og det er derfor satt opp tre nye frister for resten av 2020, og ytterligere tre frister første halvår 2021. Søknadsfristene er:
  • 17. august 2020
  • 1. oktober 2020
  • 1. desember 2020
  • 1. februar 2021
  • 1. april 2021
  • 1. juni 2021
 • Enova legger nå også utredingsstøtte inn som et eget tema i støtteprogrammet for å hjelpe industrien i gang med grønne prosjekter. Dette betyr inntil 500.000 kroner i støtte for å utrede prosjekter som gir 250.000 kWh eller mer i energiresultat. Utredningsstøtten kan gis til utredning av enkelttiltak, og tilbudet er teknologinøytralt. Det er ikke noe krav om at prosjektet skal kvalifiseres for eller søke investeringsstøtte i etterkant, men målet er at industrien og kompetansemiljøene rundt dem benytter muligheten til å utrede grønne investeringer og bringe de nærmere realisering.
 • Flere tiltak innen elektrifisering. Det innføres støtte til batteripakker for fôrflåter med dieselaggregat og Enova gir et ekstra løft til elektrifisering i områder med begrenset kapasitet, gjennom å støtte løsninger med batteripakker sammen med strøm fra land.

Norsk Energi kan bistå med så vel søknad som utredning og gjennomføring av tiltak.

Ta gjerne kontakt med Hans Even Helgerud dersom dere ønsker å diskutere mulighetene.  

For nærmere informasjon se også Enovas pressemelding og programtilbud industri

Illustrasjonsfoto: Norsk Energi v/ Lasse HysværIllustrasjonsfoto: Norsk Energi v/ Lasse Hysvær 

 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.