Seniorrådgiver
Sikkerhet
Avdeling fjernvarme

99 01 53 74

Tone Kalstad

Tone Kalstad er utdannet sivilingeniør fra NTNU med spesialisering innen prosessteknologi. Hun har jobbet i Norsk Energi siden juni 2019 med hovedfokus på sikkerhetsprosjekter, inkludert risikovurderinger, ROS og eksplosjonsvern. Tone har over 10 års erfaring med gjennomføring av kvalitative og kvantitative risikoanalyser, beredskapsanalyser, sikring/security-analyser og HAZID/HAZOP-gjennomganger for offshore-bransjen, landbasert industri og transportsektoren.

Tone er lokalisert ved vårt hovedkontor i Oslo.

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss