Avdelingsleder
Energi- og prosessteknikk
Avdeling fjernvarme
920 63 985

Sven Danielsen

Sven Danielsen er utdannet sivilingeniør i energi og miljø ved NTNU. Han startet i Norsk Energi etter endt utdanning i 2009. Sven har vært involvert i en rekke utbyggingsprosjekter for energisentraler og kjelanlegg. Arbeidet i prosjektene har hatt hovedvekt på prosjekt og prosjekteringsledelse, samt prosjektering, prosessdesign, innkjøp av prosessutstyr og kontraktsarbeid, byggoppfølging og koordinering av igangkjøring. Han har også utført flere mulighetsstudier og konseptstudier knyttet til utbygging av fjernvarme. I 2017 tok han 1 år opphold i Perth, Australia hvor han studerte administrasjon og ledelse (Master of Business Administration) med blant andre fagene prosjektledelse, HR, økonomi og strategi.

Sven er lokalisert ved vårt hovedkontor i Oslo.

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss