Rikke Løfblad

Rikke Løfblad er utdannet ved NMBU og har en mastergrad innen Fornybar energi. Hun har jobbet i Norsk Energi siden 2019, hovedsakelig med energisentraler til fjernvarme og varme- og kjøleanlegg i bygg. Hun jobber med konsept- og mulighetsstudier, prosjektering, prosessdesign, innkjøp og P&IDs. Rikke har også erfaring med simuleringsverktøyene Netsim, SIMIEN og EED (Earth Energi Designer).

Ta kontakt med Rikke dersom du ønsker hjelp til:

  • Energikartlegging og energimerking
  • Nettsimuleringer
  • Feilsøking og utbedring av varme- og kjøleanlegg i bygg
  • Prosjektledelse

Rikke er lokalisert ved vårt hovedkontor på Skøyen, Oslo.