Paul Andreas M. Ystad

Paul Ystad er utdannet sivilingeniør fra NTNU (2010) med spesialisering innen energi- og prosessteknikk. Paul har jobbet i industriavdelingen i Norsk Energi siden 2012. Han har en aktiv rolle i avdelingens prosjekter knyttet til utredning, prosessvurderinger og prosjektering av termiske energianlegg. Han har erfaring med spillvarmeutnyttelse til prosessformål, kraftproduksjon og fjernvarme.

Ta kontakt med Paul dersom du ønsker hjelp med:

  • Spillvarmeutnyttelse fra industriprosesser
  • Hetvann, damp- og kondensatsystemer
  • Kjelanlegg
  • Dampturbiner
  • CO2-fangst
  • Økonomiske analyser og lønnsomhetsvurderinger

Paul er lokalisert ved vårt kontor i Grimstad.