Spesialrådgiver
Avdeling Gjøvik

22 06 19 17
91 82 51 53

Oddbjørn Ulland

Oddbjørn Ulland er utdannet sivilingeniør fra NTH, studieretning varme- og kuldeteknikk (1993). Han ble ansatt hos Norsk Energi i år 2000, før det jobbet han hos Aalerud AS.   

Oddbjørn har jobbet med utredninger, prosjektering og oppfølging/idriftsettelse for en rekke typer industri. Oddbjørn har utstrakt erfaring som rådgiver innen løsninger for energibruk, energieffektivisering og energigjenvinning. Han har løpende oppfølging av energibruk hos flere industribedrifter.

Ta kontakt med Oddbjørn dersom du ønsker hjelp til:
- Varmeteknikk, kjøleteknikk, prosessberegninger eller prosessmålinger
- Energikartlegging og energiledelse (NS-EN ISO 50001)
- Energieffektivisering og energigjenvinning i industrien
- Prosjektering av vannbårne system, damp- og kondensatsystemer
- Energiøkonomisering av bygningsmasse
- ENOVA-søknader

Oddbjørn er lokalisert ved kontoret i Gjøvik.

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss