Nytt nummer av tidsskriftet Norsk Energi

I dette nummeret (4-2021) presenterer vi hele fem artikler om CO2-fangst. Etter 15 år med utredninger og politisk tautrekking er nå byggingen av anlegget på Norcem Brevik er i gang. Det vil stå ferdig i 2024.

Norsk Energi 4 2021Nå er også mange andre bedrifter er i gang ed å utrede CO2-fangst. Norsk Energi er involvert i flere av disse utredningene. Det viser seg nemlig at Norsk Energis varmetekniske kompetanse er helt nødvendig for å finne gode løsninger for spillvarmeutnyttelse og integrering av CO2-fangstanlegg i eksisterende infrastruktur for fjernvarme og fjernkjøling. Vi presenterer artikler om mulig utslippsfri avfallsforbrenning ved Forus Energigjenvinning og Heidelberg-konsernets planer om CO2-fangst på den store sementfabrikken på Gotland i Sverige.

Norsk Energi har i flere år samarbeidet med Quantafuel for å kommersialisere teknologien for kjemisk resirkulering av plast. Quantafuels nye fabrikk i Skive i Danmark er snart oppe i full produksjon. Produktet – råstoff for produksjon av ny plast - leveres til det tyske kjemikonsernet BASF.

Vi skriver om Norsk Energis nye beregningsverktøy basert på ISO-standarden for livsløpsanalyse, som muliggjør beregning av indirekte CO2-utslipp fra fjernvarmens infrastruktur.

Norsk Energi har lenge samarbeidet med Oslobygg KF (tidl. Undervisningsbygg) om enøk i Osloskolene. For øyeblikket arbeider vi med systematisk enøk i 8 skoler i Oslo.

Og vi skriver om det mangeårige miljøvernsamarbeidet mellom Norge og Russland om avfallhåndtering.

Les bladet her.

Kontakt: Hans Borchsenius

Mer informasjon om bladet og tidligere utgaver.

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss