Nye standarder innenfor energiledelse bidrar til energieffektivisering

Bli med på gratis frokostmøte digitalt eller fysisk 11. november for å få tips om verktøy og metoder som kan redusere dine energikostnader. Norsk Energi deltar aktivt i Standard Norge sitt arbeid med å ta frem nye standarder innenfor området energiledelse og tilhørende tjenester.  

Skyhøye strømpriser får virksomheter landet rundt til å se på hvordan de kan spare energi.  På Standard Norge sitt frokostmøte den 11. november lanseres to nye standarder som skal gjøre det enklere å innføre et energiledelsessystem etter ISO 50001.

Globalt er det rundt 50 000 sertifiseringer etter standarden for energiledelse, ISO 50001. I Norge er det fortsatt ganske få, men de som bruker den internasjonale standarden kan vise til betydelige økonomiske og miljømessige besparelser.  

På frokostmøtet vil vi lansere de to standardene ISO 50004 og 50005 for energiledelse. Begge standardene er også fastsatt som Norsk Standard.

Tid: 11. november kl. 08.30-10.30
Sted: Standard Norge, 3. etasje i Lilleakerveien 2a «The Bakery» eller som webinar (via Teams)

Program
Du vil få nærmere informasjon om de to nye standardene som skal gjøre det enklere å innføre et energiledelsessystem: 

  • NS-ISO 50004 Energiledelsessystemer — Veiledning for implementering, vedlikehold og forbedring av et ISO 50001-energiledelsessystem
  • NS-EN ISO 50005 Veiledning for en stegvis implementering

Du vil dessuten få innsikt i viktige rammebetingelser fra EU, høre mer om hvordan ENOVA jobber med å styrke energieffektiviseringen blant norske bedrifter og hvilke grep foregangsbedrifter tar i sitt systematiske arbeid med å få ned energikostnadene.

0830 Velkommen, ved møteleder
  Innledning
Jon Sandnes, styreleder i Standard Norge
  Presentasjon av standardene ISO 50004 og ISO 50005
Hans Even Helgerud, komitéleder i Standard Norge og spesialrådgiver i Norsk Energi
  Næringslivet trenger gode verktøy i arbeidet med energieffektivisering og ENOVA har etablert en kunnskapsportal basert på ISO 50005
Marit Sandbakk, seniorrådgiver i Enova
  EU baner vei, og Norge må følge opp. Standardene gir drahjelp
NELFO, NN
  Hydro REIN – muligheter og erfaringer med energiledelse
Thomas Haug, Energy Efficiency Manager, Hydro REIN
  Hva har de fått til i Tyskland? Hva kan Norge lære av Tyskland?
Norsk-Tysk Handelskammer, NN
  Kommentarer fra sentrale medlemmer i Standard Norge i salen
1030 Avslutning


Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret kreves det påmelding. Alle påmeldte til webinaret vil få tilsendt en lenke til møtet dagen før det holdes. 
Påmelding til gratis frokostmøte

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt per epost med Tove Grønseth hos Standard Norge.
Invitasjon fra Standard Norge

Mer informasjon om energiledelse

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss