Norsk Energi Kontroll AS vokser og utvider bemanningen

Øystein Knutsen overtok som daglig leder i Norsk Energi Kontroll AS for vel to år siden. Etter det har selskapet vokst jevnt og trutt og med det også behovet for flere medarbeidere. Rick Nakken, som har bakgrunn fra service av kjeler, startet i januar i år. Han vil med sin kompetanse fra bransjen være et viktig bidrag for videre vekst.

                Rick Nakken (til venstre) og Øystein Knutsen (til høyre) i Norsk Energi Kontroll AS. Norsk Energi Kontroll har hatt en god start på året 2019. Selskapet har nylig inngått to store kontrakter; en rammeavtale med Fortum Oslo Varme AS og en kontrakt som teknisk kontrollorgan for Salten Energigjenvinning AS.

- Når det gjelder rammeavtalen med Fortum Oslo Varme, betyr det at vi har blitt valgt som leverandør for tredjeparts tjenester for selskapet. Det innebærer både ferdigkontroller og tilstandskontroller av kjeler og trykkpåkjent utstyr. Det var en veldig viktig avtale for oss å få i land – det er jo vårt hjemmemarked, kan du si, sier Øystein Knutsen.

- Den andre kontrakten som er for Salten Energigjenvinning AS dreier seg om byggingen av et energieffektiviseringsanlegg ved Elkems silisiumverk i Salten hvor vi er involvert som teknisk kontrollorgan og inspeksjonsorgan for å gjøre en samsvarsvurdering og en ferdigkontroll av det nye anlegget. Jobben påbegynnes i 2019 og vil strekke seg ut i 2020. En veldig spennende jobb for oss.

Godkjent som teknisk kontrollorgan
Norsk Energi Kontroll AS, som er spesialist på kontroll av utstyr og anlegg ihht forskrift om håndtering av farlig stoff inkl. trykkpåkjent utstyr, ble i fjor sommer også godkjent som teknisk kontrollorgan for trykkpåkjent utstyr iht. forskrift om trykkpåkjent utstyr (også kjent som PED). Det medførte at NEK bla også kan kontrollere utstyr under bygging og ferdigstillelse av nye trykktanker, kjeler, nye rørsystemer o.l. og utstede samsvarssertifikater for slikt utstyr.

Kan du si litt mer om måten dere jobber på?
- Vi har ulike oppdrag. De fleste av dem dreier seg om såkalt tilstandskontroll i henhold til forskrift og håndtering av farlig stoff, hvor vi kommer ut i felten i kjeledress - kall det gjerne en «EU-kontroll» av utstyret. For kjeler gjør vi da typisk både innvending og utvending inspeksjon når kjelen er kald, åpent og drenert. Deretter overværer vi en vanntrykkprøve, og til slutt fyres kjelen i gang igjen. Men det er ikke slutt med det: Vi overværer så en funksjonsprøve av sikkerhetssystemer, og gjennomgår dokumentasjonen hos bedriften, sier Øystein.

- Vi møter utfordringer, men det er sjelden vi opplever store avvik. Som regel er det ting som enkelt lar seg rette opp. Vi følger også opp reparasjonsarbeid når dette er aktuelt. Når det avdekkes avvik og/ eller tegn til slitasje, korrosjon eller andre problemer hender det vi kutter ned på kontrollintervallet. Selv om det er sjeldent hender det selvsagt også at utstyr er i så dårlig forfatning at vi ikke anbefaler videre drift, sier han.

Samarbeid med Norsk Energi
- Norsk Energi Kontroll AS holder til i Hoffsveien i Oslo sammen med Norsk Energi, og det hender jo titt og ofte at vi får spørsmål fra Norsk Energi, hvor vi bidrar med vår erfaring når det gjelder regelverk og standarder, eller mer konkrete spørsmål som for eksempel skader på utstyr som har vært i drift. Så lenge vi er ryddige på rollene våre slik at vi opprettholder vår uavhengighet - noe vi har stort fokus på, er det en veldig god løsning å sitte under samme tak, sier Øystein Knutsen.

Mer informasjon og kontakt
Denne saken er et utdrag av saken «Bereder grunnen for videre vekst» i Tidsskriftet Norsk Energi nr 1/2019, som utgis i begynnelsen av mars.
Av Sissel Graver.

Mer informasjon om Norsk Energi Kontroll AS finnes på www.norskenergikontroll.no

NEK Kontroll bilde 1 behandletInspektør i full gang med inspeksjon i vannrørskjel. Her kontrolleres vannrørene for slitasje og korrosjon på kjelens avgasside.