Myndighetskontakt - skorstein med røyk

Myndighetskontakt miljø

Mange virksomheter har behov for kontakt mot miljømyndighetene for melding og rapportering av hendelser, avklaringer omkring regelverk og plikter, søknader og vilkår for utslipp.

Vi har mange oppdrag der vi er i kontakt med de ulike myndighetene:

 • Miljødirektoratet
 • Statsforvalterens (fylkesmannens) miljøvernavdeling
 • Kommunens miljøvernrådgivere, samt plan- og bygningsetaten
 • Direktoratet for sivil beredskap (DSB)

Vi er godt kjent med 

 • Forurensningsloven
 • Forurensningsforskriften
 • Avfallsforskriften
 • Plan- og bygningsloven

Erfaring

Norsk Energi har god kontakt med miljømyndighetene, og god kjennskap til regelverk og praksis på miljøområdet og kan gjerne bistå om du har spørsmål eller trenger hjelp til avklaringer i forhold til miljøvurderinger, regelverk og plikter.

Kontakt

Kjell Olav Nerland

Kjell Olav Nerland

Spesialrådgiver
91 13 72 06

Les mer

Dag Borgnes

Dag Borgnes

Seniorrådgiver
99 79 60 87

Les mer

Norsk Energi
 • Hoffsveien 13

 • P.b. 27 Skøyen

 • N-0212 Oslo

 • +47 22 06 18 00

 • E-post: 

Følg oss