Miljøtiltaksanalyse

Miljøtiltaksanalyse

De fleste virksomheter jobber målrettet med å redusere sine utslipp. Bakgrunnen kan være at de har fått varsel om skjerpede myndighetskrav, eller de har erfart uønskede hendelser og utslipp. Stadig flere av Norsk Energi sine kunder ønsker å redusere sine utslipp for å styrke miljøprofilen.

For å finne egnede tiltak som kan bidra til å redusere utslipp og miljøpåvirkning, kan det være nyttig å gjennomføre en målrettet miljøtiltaksanalyse. Dette er en teknisk gjennomgang/analyse der vi vurderer ulike muligheter for prosessforbedringer, substitusjoner, tekniske tiltak og rensetiltak.

Kontakt

Kjell Olav Nerland

Kjell Olav Nerland

Spesialrådgiver
91 13 72 06

Les mer

Dag Borgnes

Dag Borgnes

Seniorrådgiver
99 79 60 87

Les mer

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss