Med sikkerheten i kjel og hjerte

Odd Werner Dåvøy går nå over i pensjonistenes rekker etter mer enn 34 år i Norsk Energi avdeling Bergen. Odd startet opp Bergenskontoret i 1987 og var leder der i mange år før han etter hvert gikk over til å bli spesialrådgiver. Han har også vært svært aktiv innenfor kursvirksomheten til Norsk Energi, bla som kursleder for kjeloperatør- og kjelpasserkursene.

Odd Dåvøy pensjonist portrettHvor mange ulykker Odd Werner Dåvøy har forhindret er ikke godt å si, men det er ikke få. I over tretti år har han fartet på kryss og tvers i Norge og lært opp hundrevis av folk i internkontroll, risikovurdering og ikke minst hvordan man passer en dampkjel tidlig på 90-tallet. Til Dale Fabrikker kom han imidlertid for sent, men allikevel tidsnok til å bygge opp igjen fyrhuset som gikk i luften etter at en 100-kubikks varmtvannsbereder hadde eksplodert.

Opplæring på Dale
Selv om Odd Dåvøy ikke var til stede da det smalt så ble eksplosjonen en tidsmaskin som kastet ham inn i mulige fremtidige konsekvenser av feilslått sikkerhet. På plass i ruinene samlet han inntrykk som han senere kunne ta med til sikkerhetskursene og der si at «ja, jeg har vært der dere nå skal unngå å havne».

– Jeg fikk ansvaret for å få fabrikken fortest mulig på beina. Det var veldig mye som hadde blitt ødelagt så vi måtte prosjektere alt på nytt. Det ble nærmest som et opplæringsprosjekt for meg, forteller Odd Dåvøy. Vi var en gjeng som jobbet «døgnet rundt», sammen med kollegaer fra Norsk Energi i Oslo. I løpet av noen måneder var fabrikken i gang igjen.

Problemløser
Odd Dåvøy pensjonist portrett 6 på verandaenI mellomtiden hadde Odd Dåvøy blitt så husvarm at han etter hvert også fikk andre oppdrag. Det ble mye kjøring til Dale de kommende årene. I 34 år har Odd Dåvøy vært handelsreisende i prosjektering og problemløsninger innen damp, gass, internkontroll og sikkerhet over hele landet.

Han har kjørt utallige ganger innover Hardanger og langs Sørfjorden for å utføre oppdrag i tungindustrien. Og han har fartet til Mongstad og Kårstø for å jobbe med de store anleggene til Equinor. I Florø fikk han prosjekteringsansvaret for alle væskesystemer i en ny produksjonslinje for fiskefôr hos Cargill EWOS. I praksis betydde det å bygge opp enda en fabrikk med alt det innebar av koblinger mellom mekaniske, analoge og digitale prosessystemer.

Fikk tilbud om jobb
Odd Dåvøy har sin utdanning fra Maskinavdelingen på NTH (nå NTNU) i 1978 med hovedfag i damp, forbrenning og VVS. Etter syv år hos et entreprenørfirma og to år som energiplanlegger i Bergen Lysverker (senere BKK) ble Dåvøy kontaktet av Norsk Energis daværende direktør Lars Grimsrud som spurte om han ville starte en avdeling i Bergen.
Interessen for damp var allerede på plass, så Dåvøy takket selvsagt ja. Den 1. februar 1987 var det premiere for den nye Bergensavdelingen til denne unike norske industriforeningen og rådgivningsselskapet, som på den tiden bar navnet Kjelforeningen Norsk Energi.

Kjelpasserbevegelsen
Til dags dato har han i samarbeid med Knut Sandvold holdt over 200 kjeloperatør- og kjelpasserkurs som fører til sertifisering som kjeloperatør/kjelpasser samt flere bedriftsspesifikke kurs. Egentlig har Odd Dåvøy vært med å skape en hel folkebevegelse med over 5000 kjelpassere som i årenes løp har invadert industrien i Norge.

Videreutviklet kursene
Opprinnelig skulle markedsområdet for Norsk Energi Avdeling Bergen være mellom Sognefjorden og Boknafjorden i Rogaland, men etter hvert ble arbeidsområdet hele landet. Etter 14 år som avdelingsleder ønsket Odd Dåvøy å overlate lederjobben til en annen, så han selv kunne fortsette som spesialrådgiver. Det ble ikke mindre å gjøre av den grunn, ikke minst på kursfronten. I mange år ble kursopplegget videreutviklet og fordelt mellom Bergenskontoret og Gjøvikkontoret.

Odd Dåvøy er et ekte «kontrollfreak» i ordets beste mening. Han har etter alle år på feltet et stort nettverk av industrikontakter som han har jevnlig kontakt med. Noe av det siste han gjorde som fast ansatt i Norsk Energi var å lage en håndbok i industrivern for BIR i samarbeid med kollega Kjell Olav Nerland.

– Dette med kontroll har alltid vært utrolig interessant og Norsk Energi var tidlig ute med forskjellige typer av kontroller. Det kan for eksempel gjelde kontroll med vannbehandling, forbrenning og måling av utslipp til luft, sier Odd Dåvøy.

Gir sikrere drift
Det har etter hvert blitt en stor samling med «svært mange» egenforfattede Kontrollhåndbøker på temaet internkontroll for tekniske anlegg. Bøkene følger et spesialtilpasset opplegg for hver enkelt bedrift med detaljerte og illustrerte beskrivelser av de tekniske anleggene og hele styringssystemet.

Den bedrift som ikke har kontroll på sitt eget vern lever farlig, mener Dåvøy. Internkontrollsystem er riktig nok et krav fra myndighetene, men et godt internkontrollsystem hjelper også bedriftene til å holde orden i egen virksomhet, og til en bedre og sikrere drift.

Nærhet til industrien
En del av hemmeligheten bak Odds fremganger har vært evnen til å bygge opp tillit ute i bedriftene ved å alltid utføre en god jobb, på grensen til pirk. Kombinert med en god porsjon sosial kompetanse krydret med bergensk gemyttlighet så vil kunden ifølge den dåvøyske lære da komme tilbake av seg selv.

– Når man vel er på plass så kommer bedriftene gjerne med andre ting som de også vil ha hjelp med. Oppdrag rundt kontroll og sikkerhet, eller kanskje interne styringssystemer, gjør at du kommer litt mer innenfor porten enn hvis du «bare» er en vanlig ekstern leverandør, sier Odd Dåvøy.

Vet hva han vil
Odd viste seg tidlig å være en mann med sterk integritet, på bergensk en riktig «stabeis». For han er det en tittel med flere dimensjoner. Ordet kommer fra verbet «å stabbe», som betyr å gå litt stivt og møysommelig, noe han i perioder har måttet gjøre gjennom hele sitt voksne liv.

Odd fikk Bekhterevs sykdom allerede i 20-årene, noe som har innebåret en hel del utfordringer, men også gitt ham kraft. Han lærte seg å bekjempe motgang og aldri gi opp, selv om skråplanet oppover kunne være både bratt og glatt.

– Industribedriftenes behov for hjelp med internkontroll og risikovurderinger vil høyst sannsynlig bare øke i årene fremover. Der ute finnes det utrolig mye å gjøre, og potensialet til forbedringer er enormt stort, sier Odd Dåvøy.

– Så egentlig hadde jeg kunnet jobbe et helt yrkesliv til, for så interessant har dette vært.

Dette er et utdrag av et lengre intervju med Odd i " Tidsskriftet Norsk Energi nr 2-2021 Tidsskriftet Norsk Energi" nr 2-2021 sidene 6-11, skrevet av Morten Valestrand. Les gjerne hele intervjuet. 

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss